Wygodne sterowanie kotłami na paliwa stałe firmy Zębiec S.A. cz.2

Wygodne sterowanie kotłami na paliwa stałe firmy Zębiec S.A. cz.2

Kotły na pellet: AGAT (10, 15, 20 i 40 kW) w standardzie posiadają sterownik Lider Kolor Pellets a kupując kocioł DIAMENT (16, 20 i 26 kW) można wybrać zakup kotła ze sterownikiem Lider Pellets lub Lider Kolor Pellets.

Czym różnią się te dwa sterowniki w kwestii wyboru przy zakupie kotła DIAMENT?

Sterownik Lider Pellets ma monochromatyczny panel wyświetlacza i obsługuje sterowanie 2 pompami obiegowymi a sterownik Lider Kolor Pellets ma kolorowy, dotykowy wyświetlacz i obsługuje 4 pompy obiegowe.

Sterowniki Lider Pellets i Lider Kolor Pellets są zbudowane na dwumodułowej platformie sprzętowej (panel – zdjęcie nr1, plus moduł sterujący – zdjęcie nr2) umożliwiającej umieszczenie panelu obsługi w dowolnie wybranym przez użytkownika miejscu. Połączenie panelu z modułem sterującym, standardowo przewodowe może być realizowane również bezprzewodowo dla ułatwienia obsługi kotła użytkownikowi.

Zdjęcie 1 – Panel obsługi Lider do kotłów pelletowych
Zdjęcie 2 – Moduł sterujący

Poniżej przedstawiamy pozostałe informacje o sterownikach LIDER PELLETS i LIDER KOLOR PELLETS firmy Elster:

 • automatyczna praca kotła – samoczynne rozpalanie i czyszczenie palnika
 • sterowaniem siłownikiem zaworu mieszającego w standardzie
 • programowanie tygodniowe
 • regulacja temperatury kotła wg ustawionej ręcznie lub programowo temperatury zadanej.
  Można również regulować temperaturę kotła na podstawie regulacji pogodowej po dokupieniu: CZUJNIKA POGODOWEGO LIDER KTY
 • automatyczna regulacja mocy pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło (PID), z możliwością przełączenia w tryb ręcznie ustalonej regulacji skokowej,
 • kompleksowa automatyczna obsługa pomp:
  – cyrkulacyjnej centralnego ogrzewania
  – ładującej zasobnik c.w.u. z opcją neutralizacji bakterii Legionella (dezynfekcja zbiornika)
  – cyrkulacyjnej c.w.u. z możliwością jej sterowania wg programu czasowego
 • sterowanie jednym wydzielonym obwodem grzewczym przy użyciu oddzielnej pompy obwodu grzewczego i zaworu mieszającego (trój- lub czterodrogowego), z możliwością pracy bez zaworu w trybie pompy podłogowej;
 • sterowanie kilkoma niezależnymi obwodami grzewczymi po dołączeniu dodatkowych modułów obsługi zaworów (możliwość obsługi 5 dodatkowych modułu zaworu),
 • możliwość zdalnego sterowania regulatorem za pośrednictwem Internetu (smartfon, tablet, komputer), po dokupieniu modułu internetowego MODUŁ ETH-100, lub bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania ROOMSTER II RTX
 • aktualizacja oprogramowania przez kartę SD

Sterowniki Lider Pellets i Lider Kolor Pellets obsługują czujniki:

 • czujnik temperatury płaszcza kotła
 • czujnik pokrywy zasobnika
 • czujnik temperatury c.w.u.
 • czujnik temperatury podajnika
 • czujnik pogodowy
 • czujnik temperatury podłogowej
 • czujnik temperatury zaworu
 • panel pokojowy Roomster II Rtx