Ogłoszenia o pracę

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku w szczególności będzie należało:

 • spawanie gazowe instalacji ciśnieniowych,
 • spawanie oraz montaż elementów i konstrukcji stalowych,
 • cięcie palnikiem konstrukcji stalowych
 • udział w realizacji remontów, inwestycji i awarii.

Oczekiwania:

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • ważne uprawnienia spawalnicze MIG/MAG, mile widziane uprawnienia TIG,
 • ważne uprawnienia spawalnicze gazowe instalacji ciśnieniowych,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
 • znajomość zasad oraz specyfiki pracy w zakładzie produkcyjnym,
 • uprawnienia na obsługę suwnic S1.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie stałe oraz premię regulaminową plus nagrody z zysku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • świadczenia socjalne,
 • pakiet sportowy Medicover.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo–Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: zebiec@zebiec.pl

Prosimy o załączenie klauzuli*
Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku w szczególności będzie należało:

 • udział w realizacji planu inwestycyjnego i remontowego,
 • przeprowadzanie przetargów i sporządzanie zestawień (inwestycyjne, remonty, media),
 • wsparcie w nadzorze nad środkami trwałymi (likwidacje, wyceny, przetargi na zbycie),
 • wsparcie w miesięcznych opracowaniach raportów zużycia mediów w Spółce,
 • wsparcie w comiesięcznych rozliczeniach pododbiorców i dzierżawców,
 • wsparcie w nadzorze nad urządzeniami podlegającymi pod UDT (opracowywanie harmonogramów i zgłaszanie przeglądów do UDT),
 • wsparcie w nadzorze nad budynkami (przeglądy),
 • zlecanie audytów energetycznych Spółki.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • doświadczenie w realizacji inwestycji i/lub remontów
 • obsługa programów MS Office (word, excel),
 • dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • znajomość zasad oraz specyfiki pracy w zakładzie produkcyjnym,
 • znajomość programów AUTOCAD
 • znajomość prawa budowlanego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie stałe oraz premię regulaminową plus nagrody z zysku,
 • możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji m.in. poprzez szkolenia, warsztaty i możliwość udziału w projektach,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • pakiet sportowy Medicover.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo–Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: zebiec@zebiec.pl

Prosimy o załączenie klauzuli*
Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • konserwacja, przeglądy i remonty urządzeń dźwigowych, po stronie mechanicznej.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe, kierunkowe: mechaniczne,
 • uprawnienia do konserwacji i obsługi urządzeń dźwigowych: suwnic, wciągarek, wciągników, żurawi stałych warsztatowych, podestów ruchomych przejezdnych i dźwigów towarowo-osobowych.
 • brak przeciwwskazań do prac na wysokości.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia energetyczne gr. II i III,
 • uprawnienia spawacza: elektryczne, CO2 i gazowe.

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wynagrodzenie stałe oraz premię regulaminową plus nagrody z zysku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • świadczenia socjalne,
 • pakiet sportowy Medicover.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo–Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: zebiec@zebiec.pl

Prosimy o załączenie klauzuli*
Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku w szczególności będzie należało:

 • spawanie oraz montaż podzespołów, korpusów kotłów c.o.,
 • spawanie oraz montaż elementów i konstrukcji stalowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • ważne uprawnienia spawalnicze MIG/MAG, mile widziane uprawnienia TIG,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej (mile widziane przy spawaniu urządzeń ciśnieniowych),
 • znajomość zasad oraz specyfiki pracy w zakładzie produkcyjnym,
 • uprawnienia na obsługę suwnic.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie akordowe oraz system premiowy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji m.in. poprzez szkolenia, warsztaty i możliwość udziału w projektach,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • pakiet sportowy Medicover.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo–Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: zebiec@zebiec.pl

Prosimy o załączenie klauzuli*
Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna informują że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna (27-200 Starachowice) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000049427, NIP 6640000816, numer REGON 000025224,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej rekrutacji lub przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 108),
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech lat,
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego,
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.