Ogłoszenia o pracę

Wymagania:

 • ukończone studia (lub dobiegające końca) magisterskie prawnicze bądź administracyjne
 • rzetelność, terminowość
 • samodzielność w działaniu
 • umiejętność analizy i rozwiązywania problemów

Mile widziane:

 • roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw z zakresu obsługi prawnej, w tym postępowań sądowych

Zakres wykonywanych zadań:

 • obsługa organizacyjno-prawna organów Spółki
 • przygotowywanie projektów aktów normatywnych Spółki (uchwały Zarządu, wnioski do Rady Nadzorczej, regulaminy, zarządzenia itp.)
 • przygotowywanie umów i innych dokumentów
 • wspomaganie pracowników poszczególnych komórek w redagowaniu istotnych dokumentów prawnych bądź prawno-finansowych.

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej firmie (etat, część etatu lub inna forma)
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • system premiowy uzależniony od indywidualnych wyników pracy
 • dofinansowanie do szkoleń
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo – Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: wioleta.filipowska@zebiec.pl lub fax 041/27-67-500

Prosimy o załączenie klauzuli* Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • obsługa, konserwacja i przeglądy urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe, kierunkowe: elektryczne, elektromechaniczne, elektroniczne,
 • brak przeciwwskazań do prac na wysokości .

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia energetyczne gr. I,
 • uprawnienia do konserwacji i obsługi urządzeń dźwigowych: suwnic, wciągarek, wciągników, żurawi stałych warsztatowych, podestów ruchomych przejezdnych i dźwigów towarowo – osobowych.

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wynagrodzenie stałe oraz premię regulaminową plus nagrody z zysku;
 • świadczenia socjalne;
 • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo – Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: kadry@zebiec.pl lub fax 041/27-67-500

Prosimy o załączenie klauzuli* Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • obsługa maszyn i narzędzi ślusarskich,
 • montaż zespołów i podzespołów kotłów c.o.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe, kierunkowe: mechaniczne,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • zdolności manualne.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość obsługi maszyn i narzędzi ślusarskich typu wiertarko-wkrętarka, szlifierka,
 • uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym,
 • uprawnienia do obsługi suwnic.

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wynagrodzenie stałe oraz premię regulaminową,
 • świadczenia socjalne,
 • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo – Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: kadry@zebiec.pl lub fax 041/27-67-500

Prosimy o załączenie klauzuli* Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • konserwacja, przeglądy i remonty maszyn i urządzeń, po stronie mechanicznej.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe, kierunkowe: mechaniczne,
 • brak przeciwwskazań do prac na wysokości.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia spawacza: elektryczne, CO2 i gazowe,
 • uprawnienia energetyczne gr. II i III,
 • uprawnienia do konserwacji i obsługi urządzeń dźwigowych: suwnic, wciągarek, wciągników, żurawi stałych warsztatowych, podestów ruchomych przejezdnych i dźwigów towarowo-osobowych.

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wynagrodzenie stałe oraz premię regulaminową plus nagrody z zysku;
 • świadczenia socjalne;
 • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo – Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: kadry@zebiec.pl lub fax 041/27-67-500

Prosimy o załączenie klauzuli* Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • konserwacja, przeglądy i remonty urządzeń dźwigowych, po stronie mechanicznej.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe, kierunkowe: mechaniczne,
 • uprawnienia do konserwacji i obsługi urządzeń dźwigowych: suwnic, wciągarek, wciągników, żurawi stałych warsztatowych, podestów ruchomych przejezdnych i dźwigów towarowo-osobowych.
 • brak przeciwwskazań do prac na wysokości.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia energetyczne gr. II i III,
 • uprawnienia spawacza: elektryczne, CO2 i gazowe.

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wynagrodzenie stałe oraz premię regulaminową plus nagrody z zysku;
 • świadczenia socjalne;
 • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo – Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: kadry@zebiec.pl lub fax 041/27-67-500

Prosimy o załączenie klauzuli* Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • obsługa maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej
 • uczestnictwo w wykonywaniu drobnych prac naprawczych i konserwacyjnych
 • prace rozładunkowe i załadunkowe

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne lub zawodowe
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętności pracy w zespole

Mile widziane:

 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych UDT

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie
 • stabilne warunki pracy i płacy
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych
 • pakiet Multisport

Prosimy o załączenie klauzuli* Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna informują że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna (27-200 Starachowice) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000049427, NIP 6640000816, numer REGON 000025224,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej rekrutacji lub przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 108),
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech lat,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.