Ogłoszenia o pracę

Osoba zatrudniona na stanowisku Konstruktor – Technolog będzie brała czynny udział przy pracach projektowych konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych, sit oraz sprężyn.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Udział w procesie przygotowania dokumentacji technicznej i wdrażania do produkcji nowych wyrobów i rozwiązań technicznych,
 • Analiza i kompleksowe rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych,
 • Nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego
 • Racjonalizacja i modernizacja procesów technologicznych,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych, związanych z procesem technologicznym.

Wymagania:

 • Znajomość oprogramowania: INVENTOR, AUTO CAD,
 • Obsługa programów do projektowania przestrzennego 3D i sporządzanie dok. konstrukcyjnej 2D
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Bardzo dobra organizacja własnej pracy;

Mile widziane:

 • Umiejętność przygotowania dokumentacji technicznej i wdrażania do produkcji nowych wyrobów i rozwiązań technicznych
 • Doświadczenie w projektowaniu konstrukcji stalowych,
 • Doświadczenie w projektowaniu maszyn rolniczych,

Prosimy o załączenie klauzuli * Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna informują że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna (27-200 Starachowice) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000049427, NIP 6640000816, numer REGON 000025224,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej rekrutacji lub przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 108),
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech lat,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.