Ogłoszenia o pracę

Opis stanowiska:

 • obsługa procesu zamówień
 • analiza dostępności i koordynacja terminów dostaw
 • bieżący kontakt z dostawcami krajowymi i zagranicznymi
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących precyzji i kompletności dostaw
 • współpraca z dostawcami i ustalanie warunków współpracy
 • rozwiązywanie problemów i usprawnianie procesów zakupów i logistyki
 • bieżąca współpraca z wewnętrznymi działami firmy umożliwiająca terminowość i dostępność
 • utrzymywanie stanów magazynowych na określonym poziomie

Oczekujemy:

 • umiejętności pracy w zespole
 • kreatywności i rzetelności w wykonywanej pracy
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Prosimy o załączenie klauzuli * Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Kierownikiem Działu Zakupów i Logistyki.

Osoba zatrudniona na stanowisku Laborant – Konstruktor będzie brała czynny udział przy pracach konstrukcyjnych urządzeń związanych z wytwarzaniem i przetwarzaniem ciepła.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Badanie nowych wyrobów w oparciu o obecne przepisy prawne,
 • Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem prototypów,
 • Udział w procesie przygotowania dokumentacji technicznej i wdrażania do produkcji nowych wyrobów i rozwiązań technicznych,
 • Analiza i kompleksowe rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych,
 • Nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego,
 • Racjonalizacja i modernizacja procesów technologicznych,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych, związanych z procesem technologicznym.

Wymagania:

 • Znajomość oprogramowania: INVERTOR, AUTO CAD,
 • Obsługa programów do projektowania przestrzennego 3D i sporządzanie dok. konstrukcyjnej 2D,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Bardzo dobra organizacja własnej pracy.

Mile widziane:

 • Umiejętność przygotowania dokumentacji technicznej i wdrażania do produkcji nowych wyrobów i rozwiązań technicznych
 • Znajomość technologii produkcji kotłów grzewczych,
 • Doświadczenie w realizacji projektów usprawniających

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilne warunki pracy i płacy,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • pakiet Multisport.

Prosimy o załączenie klauzuli * Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: kadry@zebiec.pl lub fax 041/27-67-500

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • praca zmianowa;
 • świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarówno dla pracowników jak i ich rodzin;
 • pakiety multisport i inne benefity.

Obowiązki:

 • obsługa maszyn produkcyjnych i pakujących;
 • obsługa maszyn transportu wewnętrznego;
 • utrzymywanie porządku na hali produkcyjnej.

Wymagania:

 • gotowość do pracy w systemie zmianowym;
 • podstawowa znajomość obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
 • odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • samodyscyplina i dobra organizacja pracy.

Mile widziane:

 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych;
 • uprawnienia do obsługi ładowarki;
 • uprawnienia do obsługi suwnic.

Prosimy o załączenie klauzuli * Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: kadry@zebiec.pl lub fax: 041/27-67-500

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie i nadzorowanie produkcji kotłów c.o.,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej elementów składowych kotłów, służącej do ich systemowej produkcji,
 • udział w pracach wdrożeniowych produkcji nowych wyrobów.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie techniczne w specjalności mechanicznej lub elektrycznej,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w specjalności,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Mile widziane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • znajomość aplikacji autocad.

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilne warunki pracy i płacy,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

Prosimy o załączenie klauzuli * Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: kadry@zebiec.pl lub fax: 041/27-67-500

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna informują że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Górniczo-Metalowe “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna (27-200 Starachowice) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000049427, NIP 6640000816, numer REGON 000025224,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej rekrutacji lub przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 108),
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech lat,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.