Ogłoszenia o pracę

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku w szczególności będzie należało:

 • opracowanie rocznych planów inwestycyjnych,
 • prowadzenie i realizacja procesów inwestycyjnych – tworzenie specyfikacji, przeprowadzanie przetargów, rozliczanie inwestycji,
 • nadzór nad środkami trwałymi,
 • współpraca z innymi komórkami.

Oczekiwania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne,
 • umiejętność czytania rysunków technicznych,
 • rzetelność, odpowiedzialność i sumienność,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy.

Mile widziane:

 • obsługa programów CAD,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie stałe oraz system premiowy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji m.in. poprzez szkolenia, warsztaty,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • pakiet sportowy Medicover.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo–Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: zebiec@zebiec.pl

Prosimy o załączenie klauzuli*
Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku w szczególności będzie należało:

 • opracowanie technologii prac po stronie elektrycznej związanych z remontami i inwestycjami,
 • uczestnictwo w weryfikacji maszyn, urządzeń i obiektów po stronie elektrycznej,
 • opracowanie harmonogramy przeglądów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
 • monitorowanie i prognozowanie zapotrzebowania na zużycia energii elektrycznej,
 • zlecanie zamówień materiałów i narzędzi,
 • kierowanie powierzonym odcinkiem pracy w oparciu o obowiązujące przepisy, zarządzenia i instrukcje.

Oczekiwania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne o profilu elektrycznym lub pokrewne,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i rysunków technicznych,
 • rzetelność, odpowiedzialność i sumienność,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • aktualne uprawnienia energetyczne eksploatacyjne i dozorowe.

Mile widziane:

 • uprawnienia do obsługi i konserwacji suwnic,
 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych lub platformowych,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie stałe oraz system premiowy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji m.in. poprzez szkolenia, warsztaty,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • pakiet sportowy Medicover.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo–Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: zebiec@zebiec.pl

Prosimy o załączenie klauzuli*
Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku w szczególności będzie należało:

 • przygotowanie technologii, organizacja, nadzór i kontrola pracy podległych pracowników,
 • zlecanie zamówień materiałów i narzędzi,
 • uczestnictwo w weryfikacji maszyn, urządzeń i obiektów,
 • nadzór nad terminową realizacją harmonogramów przeglądów, remontów i konserwacji,
 • sporządzanie i uzupełnianie dokumentacji pracowniczej i technicznej.

Oczekiwania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne o profilu mechanicznym,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • rzetelność, odpowiedzialność i sumienność,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność zarządzania zespołem.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia do obsługi i konserwacji suwnic,
 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych lub platformowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie stałe oraz system premiowy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji m.in. poprzez szkolenia, warsztaty,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • pakiet sportowy Medicover.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo–Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: zebiec@zebiec.pl

Prosimy o załączenie klauzuli*
Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • konserwacja, przeglądy i remonty urządzeń dźwigowych, po stronie mechanicznej.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe, kierunkowe: mechaniczne,
 • uprawnienia do konserwacji i obsługi urządzeń dźwigowych: suwnic, wciągarek, wciągników, żurawi stałych warsztatowych, podestów ruchomych przejezdnych i dźwigów towarowo-osobowych.
 • brak przeciwwskazań do prac na wysokości.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia energetyczne gr. II i III,
 • uprawnienia spawacza: elektryczne, CO2 i gazowe.

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wynagrodzenie stałe oraz premię regulaminową plus nagrody z zysku;
 • świadczenia socjalne;
 • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany poniżej adres:
Zakłady Górniczo – Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
e-mail: zebiec@zebiec.pl
tel. 041/27-67-230

Prosimy o załączenie klauzuli*
Zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna – Administratora Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna informują że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna (27-200 Starachowice) wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000049427, NIP 6640000816, numer REGON 000025224,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej rekrutacji lub przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 108),
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech lat,
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego,
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.