Bentonit Specjal

bentonit special

Bentonit Specjal jest bentonitem odlewniczym wzbogaconym kationem sodu (tj. aktywowany), co znacząco poprawia jego właściwości użytkowe. Stosowany jest w odlewnictwie jako lepiszcze do odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych.

Zalety stosowania aktywowanego Bentonitu Specjal:

  • większa wytrzymałość masy formierskiej na ściskanie i zrywanie,
  • lepsza odporność na działanie wysokiej temperatury (żaroodporność),
  • większy współczynnik pęcznienia, tj. uwodnienie bentonitu,
  • lepsza płynność masy formierskiej.

Zastosowanie:
Bentonit Specjal przeznaczony jest do automatycznych linii formierskich i formierek. Powszechnie używa się go do odlewania żeliwa, staliwa i metali niezależnych.

LP Parametr Bentonit Specjal
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym [MPa], min. 0,075
2 Osypliwość [%], max 5,0
3 Pęcznienie [cm3/2g], min. 17
4 Zawartość węglanów [%], max 5,0
5 Zawartość wody [%],max 13
6 Zawartość montmorylonitu [%],min. 75
7 Przemiał 80% poniżej 0,056mm
bentonit specjal

Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Sylwia Sieczka
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 608 665 346
e-mail: sylwia.sieczka@zebiec.pl

Bartłomiej Mróz
Menager Produktu

tel. +48 602 523 520
e-mail: bartlomiej.mroz@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów

tel. +48 784 697 119
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl

Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 696 091 886
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl