Perlit ekspandowany

Perlit to naturalnie występujący minerał, kwaśna skała pochodzenia wulkanicznego. Setki milionów lat temu podczas erupcji podmorskich wulkanów szybko stygnąca lawa zamykała w swoim wnętrzu krople wody. To właśnie uwięzione krople wody, stanowiące zaledwie od 2 do 5% objętości są najważniejszym składnikiem perlitu odpowiadającym za jego specyficzne właściwości.

Wydobyta ruda perlitu zmielona w zakładzie wydobywczym do odpowiedniej granulacji, poddawana jest przez kilka sekund prażeniu w temperaturze 900-1000°C przez co ulega spęcznieniu zwiększając swoją objętość nawet dwudziestokrotnie. Produktem procesu spęcznienia (ekspandacji) jest perlit ekspandowany o strukturze porowatych, białych granulek. Fotografia nr 1 przedstawia drogę przejścia skały perlitowej do wytwarzanego w ZGM „ZĘBIEC” S.A. produktu finalnego – perlitu ekspandowanego.

perlit ekspandowany

Foto. 1. Droga przejścia perlitu od rudy do gotowego wyrobu – perlitu ekspandowanego.

Właściwości perlitu ekspandowanego:

 • niepalny,
 • obojętny chemicznie,
 • odporny na mróz, wysokie temperatury, szkodniki i mikroorganizmy,
 • dźwiękochłonny (tłumi hałas),
 • paroprzepuszczalny,
 • wykazuje niską przewodność cieplną, zatem sprawdza się jako termo izolator,
 • jest materiałem lekkim, nieszkodliwym dla zdrowia.

Zastosowanie perlitu:

 • budownictwo,

 • hutnictwo,

 • przemysł spożywczy,

 • rolnictwo,

 • ochrona środowiska.

Skład chemiczny perlitu:

 • SiO2 (65÷75%),

 • Al2O3 (10÷18%),

 • K2O + Na2O (6÷9%),

 • MgO + CaO (2÷6%),

 • Fe2O3 (1÷5%).

W zależności od rodzaju surowca, a także sposobu prowadzenia procesu ekspandacji otrzymywane są frakcje o różnym uziarnieniu, którym to przypisuje się odpowiednio dobraną klasę perlitu.

perlit ekspandowany

Foto. 2. Perlit ekspandowany klasa I, II, III.

perlit ekspandowany

Foto. 3. Zdjęcie perlitu pod klasycznym mikroskopem.

ZGM „ZĘBIEC” S.A. produkują perlit ekspandowany w czterech klasach. Szczegółowe parametry techniczne perlitu ekspandowanego ustalane są indywidualnie z odbiorcami.

Klasa I
Ciężar nasypowy [kg/m3] max 100
Sita [mm] Uziarnienie [%]
Powyżej 1,00 max 2
Poniżej 0,20 max 55
Klasa II
Ciężar nasypowy [kg/m3] max 150
Sita [mm] Uziarnienie [%]
Powyżej 1,00 max 40
Poniżej 0,20 max 40
Klasa III
Ciężar nasypowy [kg/m3] max 180
Sita [mm] Uziarnienie [%]
Powyżej 1,00 min 30
Poniżej 1,00 max 70
Poniżej 0,315 max 40
Klasa 0
Ciężar nasypowy [kg/m3] max 120
Sita [mm] Uziarnienie [%]
Powyżej 0,10 max 10
Poniżej 0,10 min 90

Perlit budowlany

Perlit ekspandowany to materiał o wszechstronnym zastosowaniu jednak dzięki swoim specyficznym właściwościom jego największym konsumentem jest branża budowlana. Perlit ze względu na swój niski współczynnik przewodzenia ciepła w budownictwie stanowi materiał bazowy lub uzupełnienie dla materiałów izolacyjnych. Używany jest jako składnik: suchych zapraw, mieszanek betonowych (tzw. perlitobetony), tynków, wylewek lub tez klejów. Poprawia wydajność, przyczepność oraz plastyczność wyrobów. Znakomicie sprawdza się jako materiał do docieplania np. dachów stropów ścian i podłóg jednocześnie stanowiąc doskonałą izolacje akustyczną.

ZGM „ZĘBIEC” S.A. na bazie wyprodukowanego perlitu ekspandowanego opracował specjalnie dobrane receptury pozwalające na samodzielne wykonanie ciepłochłonnej zaprawy murarskiej, ciepłochłonnego tynku oraz perlitobetonowej ciepłochronnej wylewki podłogowej. Ze szczegółami opracowanych receptur można zapoznać się w zamieszczonej poniżej dokumentacji.

Dokumentacja

Przygotowanie ciepłochronnej zaprawy murarskiej na bazie perlitu klasy I wg receptury ZGM „ZĘBIEC” S.A.

Przygotowanie ciepłochronnej zaprawy murarskiej na bazie perlitu klasy I wg receptury ZGM „ZĘBIEC” S.A.

Przygotowanie tynku ciepłochronnego na bazie perlitu tynkarskiego wg receptury ZGM „ZĘBIEC” S.A.

Wykonanie tynku ciepłochronnego na bazie perlitu tynkarskiego wg receptury ZGM „ZĘBIEC” S.A.

Przygotowanie perlitobetonowej ciepłochronnej wylewki podłogowej wg receptury ZGM „ZĘBIEC” S.A.

Przygotowanie perlitobetonowej ciepłochronnej wylewki podłogowej wg receptury ZGM „ZĘBIEC” S.A.

Bezpieczeństwo

Perlit jest wydobywany, przetwarzany i wykorzystywany w różnorodnych zastosowaniach już od ponad 50 lat. Nie stwierdzono żadnego negatywnego oddziaływania na organizm człowieka tak jak np. w przypadku azbestu czy pyłu krzemionkowego.

Pyły perlitowe mogą powodować przy dłuższym kontakcie mechaniczne podrażnienia, dlatego też przy pracy z perlitem należy stosować powszechnie dostępne środki ochrony osobistej jak półmaski przeciwpyłowe oraz okulary ochronne.

Produkowany przez ZGM „ZĘBIEC” S.A. perlit posiada obowiązującą kartę charakterystyki wyrobów oraz atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Nr HK/B/0073/01/2016 z dnia 25.04.2016 r.

W ofercie naszej firmy posiadamy również perlit ogrodniczy

Sposób pakowania

Worki papierowe 100 dm3 układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1 m3 Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Anna Kosmala
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 660 732 016
e-mail: anna.kosmala@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jan Kita
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 606 327 559
e-mail: jan.kita@zebiec.pl