Bentonit GM

bentonit gm

Bentonit GM stosowany jest jako składnik mieszanek do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych. Ze względu na doskonałe właściwości uszczelniające sprawdza się również jako komponent mat bentonitowych. Dzięki dużej zawartości montmorylonitu posiada dużą lepkość i doskonale wiąże materiały. Dlatego cechuje się wysoką wodochłonnością – bentonit szybko pęcznieje i umożliwia szybkie zespalanie i uszczelnianie.

Jako składnik mieszanki bentonit pozwala uzyskać przesłonę o dowolnej grubości oraz odpornej na wibracje. Natomiast mata bentonitowa stosowana jest głównie jako bariera przeciw wodna, która ma chronić grunty i wody gruntowe. Bentonit w macie jest umieszczany pomiędzy dwoma geotkaninami – w ten sposób zapewnia jej elastyczność i ochronę przed agresywnym działaniem wód gruntowych.

L.p. Parametr Zawiesina Bentonit GM po 4h
1. Zawartość wody [%] max. 12
2. Wskaźnik pęcznienia Wp [cm3/2g] min. 25
3. Gęstość [g/cm3] Poniżej 1,10
4. Lepkość Marsha [s] min. 28
5. Objętość filtratu [ml] Poniżej 39
6. Wartość pH 8 – 11
7. Osad filtracyjny [mm] Poniżej 3,6
8. Przemiał 80% poniżej 0,056mm

Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Anna Glina
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 696 091 887
e-mail: anna.glina@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów

tel. +48 784 697 119
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl

Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 696 091 886
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl