Koagulator żużla P 70

bentonit sn

Koagulator żużla P70 służy do wiązania żużla odlewniczego na powierzchni kąpieli metalowej, zarówno w piecu jak i kadzi. Ułatwia skuteczne ściągnięcie żużla z powierzchni metalu.

Parametry techniczne

Lp. PARAMETRY KOAGULATOR ŻUŻLA P70
1 Zawartość wody [%], max. 1,0
2 Ciężar nasypowy [kg/m3], max 1200
3 Analiza sitowa +1,25 [mm] max. 10
-0,70 [mm] max. 15

Badania wyżej wymienionych parametrów wykonywane są zgodnie z instrukcjami opartymi na wewnętrznych aktach normatywnych ZGM „Zębiec” S.A. opracowanymi na podstawie ustaleń między stronami, wymagań klienta oraz metodyki badań funkcjonującej w Spółce. Poniższy dokument służy do odbioru jakościowego Koagulatora żużla P 70 przez Dział Kontroli Jakości ZGM „Zębiec” S.A. i jest załącznikiem do oferty handlowej produktu. Wyniki badań przeprowadzone podczas kontroli jakości produktu dołącza się do każdej dostawy w postaci Atestu Kontroli Jakości potwierdzającego zgodność produktu z zamówieniem.

Sposób pakowania

Wielowarstwowe worki papierowe ~22 kg Big bagi po ok. 1000 kg

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Bartłomiej Mróz
Menager Produktu

tel. +48 602 523 520
e-mail: bartlomiej.mroz@zebiec.pl

Sylwia Sieczka
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 608 665 346
e-mail: sylwia.sieczka@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów

tel. +48 784 697 119
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl

Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 696 091 886
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl