Granulat Bentonitowy

granulat bentonitowy

Granulowany bentonit sprawdza się w różnego typu otworach, które szczelnie wypełnia i uniemożliwia przepływ wód gruntowych. Dlatego najczęściej stosowany jest do zamykania otworów wierconych pod studnie.

L.p. Parametr Granulat Bentonitowy 2,5 – 10 mm
1. Zawartość frakcji głównej [%], min. 50
2. Zawartość nadziarna powyżej 20mm [%] 0
3. Zawartość ziarn poniżej 0,5mm [%], max. 5
4. Zawartość wody [%], max. 18
5. Zawartość montmorylonitu [%], min. 70
6. Zawartość węglanów [%], min. 2
7. Współczynnik przepuszczalności wody [m/s] mniejszy od 10·10-11

*Granulacja Granulatów Bentonitowych może być dostosowana do wymagań klientów po wcześniejszym uzgodnieniu.

Sposób pakowania

Worki foliowe 20 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Anna Glina
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 696 091 887
e-mail: anna.glina@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów

tel. +48 784 697 119
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl

Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 696 091 886
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl