Bentopol

bentopol

Bentopol jest podstawowym materiałem do sporządzania płuczki wiertniczej na bazie wody. Zalecany jest do wierceń pionowych: otworów naftowych, hydrogeologicznych, surowcowych, geofizycznych. Jego zadaniem jest stworzenie zawiesiny o dobrych własnościach tiksotropowych i lepkościowych, co można osiągnąć już przy niewielkich koncentracjach (3-5%). Może być stosowany z dodatkami polimerów, które zwiększają właściwości stabilizujące, zapobiegają zasypom i zwężeniu przekroju otworu.

Płuczka wiertnicza wytwarzana z Bentopolem zapewnia dobre wynoszenie zwiercin oraz stabilizację ścian otworu wiertniczego podczas wiercenia. Bentopol został opracowany przy współpracy z Polskim Serwisem Płynów Wiertniczych w Krośnie, a własności płuczki wytworzonej z bentonitu Bentopol są zgodne z dokumentem American Petroleum Institute „Standard Field Procedure for Testing drilling Fluids” API, RP 13A.

L.p. Parametr Bentopol
1. Lepkość plastyczna [mPas] 9 – 11
2. Lepkość pozorna [mPas] min. 30
3. Filtracja [cm3] max. 15
4. Zawartość wody [%] max. 10
5. Zawartość ziarna na sicie 0,075mm [%] max. 4

* Powyższe własności są zgodne z dokumentem American Petroleum Institute „Standard Field Procedure for Testing Dribling Fluids” API, RP 13A

Sposób pakowania

Worki 45±2,5 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Anna Glina
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 696 091 887
e-mail: anna.glina@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów

tel. +48 784 697 119
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl

Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 696 091 886
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl