Informacje dla Akcjonariuszy

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 Statutu Spółki oraz art. 399 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Zakładów Górniczo-Metalowych “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna na dzień 26.03.2020 r. na godzine 1000.

Pełna treść ogłoszenia