Informacje dla Akcjonariuszy

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 Statutu Spółki oraz art. 399 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Zakładów Górniczo-Metalowych “Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna na dzień 26.03.2020 r. na godzine 1000.

Pełna treść ogłoszenia

W związku z Uchwałą nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie podziału zysku, Zarząd ZGM “Zębiec” S.A. informuje, iż zysk netto uzyskany w 2019 r. został przeznaczony na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy ZGM “Zębiec” S.A.. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią załączonej informacji.

Pliki do pobrania: