Informacje dla Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 Statutu Spółki oraz art. 399 ustawy Kodeks spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) w siedzibie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa na dzień 29 grudnia 2021 r. na godzinę 1000.

Pełna treść ogłoszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Zakładów Górniczo- Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 399 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa na dzień 6 września 2021 r. na godzinę 1000.

Pełna treść ogłoszenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 399 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa na dzień 30.06.2021 r. na godzinę 1000.

Pełna treść ogłoszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 Statutu Spółki oraz art. 399 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa na dzień 28.05.2021 r. na godzinę 1000.

Pełna treść ogłoszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 Statutu Spółki oraz art. 399 ustawy Kodeks spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) w siedzibie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa na dzień 05.03.2021 r. na godzinę 1000.

Pełna treść ogłoszenia