Nagrody i wyróżnienia

//Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia2017-06-27T11:53:37+00:00

Nagrody i wyróżnienia

Polska Nagroda Jakości

Laureat konkursu w kategorii:
Bardzo Duże Organizacje

Nominacja do Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”

w XV Edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi

Fair Play

Złoty certyfikat

PELLETS – EXPO

Wyróżnienie