Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zębiec, dn. 21 czerwca 2024 r.

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice, zapraszają do złożenia oferty na wykonanie modernizacji torowiska suwnic obsługujących składowisko bentonitu.

Torowisko suwnicy ma długość 300 m.b. szerokość około 32 m i znajduje się na wysokości około 12 m.

Ofertę należy złożyć w dwóch wariantach:
– dla modernizacji 100 m.b. torowiska (100 m lewa strona, 100 m prawa strona),
– dla modernizacji 132 m.b. torowiska (132 m lewa strona, 132 m prawa strona).

Zakres prac do wykonania:

 1. Demontaż szyn podtorza
 2. Przełożenie odbojnic suwnic, a po wykonaniu modernizacji ustawienie ich w pierwotnym miejscu – całe torowisko ma 300 m.b. Część modernizowaną należy odgrodzić od reszty
 3. Czyszczenie oraz przegląd spawów podtorza
 4. Wykonanie naniesienia osiowości podtorza poprzez pomiar geodezyjny
 5. Malowanie podtorza
 6. Regulacja belek podtorza wraz z wymianą śrub łączących podtorze z słupami
 7. Naprawy spawów
 8. Montaż dostarczonych szyn (szyny po stronie Inwestora)
 9. Wykonanie nowego mocowania odbieraków prądowych na suwnicach, umożliwiających większy zakres pracy góra/dół podczas jazdy suwnic
 10. Ustawienie trolei prądowych
 11. Wykonanie płynnego najazdu umożliwiającego przejazd suwnic z części torowiska po wymianie szyn na część nie remontowaną – posiadane przez Inwestora szyny są o około 70 mm wyższe od obecnych
 12. Wykonanie pomiarów geodezyjnych z protokołami po wymianie szyn
 13. Dostarczenie pełnej dokumentacji po naprawie torowiska oraz wymianie szyn

Kryterium wyboru ofert 100% cena.

W ofercie należy podać:

 • termin realizacji oferty
 • okres gwarancji
 • warunki płatności
 • termin ważności oferty
 • oświadczenie oferenta

Ofertę należy przesłać drogą mailową na adresy: zebiec@zebiec.pl oraz tomasz.szwedo@zebiec.pl w terminie do dnia 05.07.2024 r.

Inwestor posiada aktualny „Geodezyjny pomiar powykonawczy geometrii toru jezdnego suwnicy”, który może udostępnić po podpisaniu dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”.

Przed złożeniem oferty, konieczna wizja lokalna.

ZGM Zębiec S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wybrania oferty, przedłużenia terminu wyboru oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych, odrzucenia ofert które nie spełniają kryteriów wskazanych w zapytaniu lub wpłynęły po terminie.

Informacji niezbędnych do sporządzenia oferty można uzyskać telefonicznie lub drogą mailową (po podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności danych):
– Tomasz Szwedo – tomasz.szwedo@zebiec.pl, tel. 784 697 584 w godzinach od 7.00÷14.00,
– Kamil Dynarek – kamil.dynarek@zebiec.pl, tel. 606 711 081 w godzinach od 7.00÷14.00.

Oferta na wynajęcie wolnych obiektów Spółki

Zębiec, dn. 12.06.2024 r.

ZGM „Zębiec” S.A.

Tereny ZGM „Zębiec” S.A. są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Działki mają dostęp do bocznicy kolejowej połączonej ze stacja Kunów z linią 25 Łódź- Dębica.

Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów za/i wyładunkowych takich jak place i rampy. Działki mają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej z rozdzielni 110/6 kV posiadającej rezerwy mocy. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich.

Na terenie Spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne. Teren na którym znajdują się działki jest ogrodzony. Istnieje możliwość wykonania przyłączy mediów (energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej, ścieków bytowych).

L.p. Nr działki Pow. działki [m2] Nazwa Budynku Pow. użytkowa [m2] Nr inw. Opis
1 779/21 9 365 Budynek produkcji metalowej 3262,67 1198 Budynek murowany składający się z trzech hal produkcyjnych z suwnicami ( 5T – 1 szt., 3T – 2 szt.) oraz pomieszczeń magazynowych, socjalnych i biurowych podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i sprężonego powietrza.
2 779/23 4 204 Budynek stacji sprężarek 236,5 1060 Budynek murowany, wyposażony w instalacje elektryczną.
Magazyn gazów technicznych 173,2 1143 Budynek murowany z rampą. Wyposażony w instalację elektryczną.
Plac 315 2202 Plac utwardzony
3 4/54 17 539 Budynek kruszarni rudy 297,07 1044 Budynek nie nadaje się do użytku. Część działki utwardzona.
4 4/58 4 296 Bez budynków Służebność dla stacji redukcyjnej gazu ziemnego, zlokalizowanej na działce.
5 779/19 7 280 Budynek narzędziowni 1861,8 1102 Hala z suwnicą 5 T Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną.
Hala prod. Nr 2 2520 1079 Budynek jednokondygnacyjny, murowany. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną. Posiada część socjalną i biurową.

Istnieje możliwość sprzedaży działki 779/23 wraz z budynkami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (041) 27 67 378 lub (041) 27 67 478 oraz pisząc na adres mailowy: wojciech.bachowski@zebiec.pl.