Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych

Zębiec, dn. 26.09.2022 r.

Spółka posiada do sprzedaży niżej wymienione środki trwałe:

a) Ładowarka kołowa CAT typ 938 H II za cenę nie niższą niż 76 667 zł netto
b) Wycinarka plazmowa typ PLS 6001.20P za cenę nie niższą niż 45 333 zł netto
c) Prasa mimośrodowa PEE II 250 za cenę nie niższą niż 52 000 zł netto

O nabyciu danego środka trwałego decydować będzie pierwszeństwo złożenia oferty drogą mailową oraz spełnienie podanego warunku cenowego, o ile w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia pierwszej oferty nie wpłyną korzystniejsze oferty cenowe. Wówczas o wyborze oferty decydować będzie cena.

Do ceny netto będzie naliczony podatek VAT.

Oferty należy składać na adres mailowy zebiec@zebiec.pl
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu : (041) 27 67 378 w godzinach od 7.00 ÷ 14.00.

Spółka nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady składników majątkowych.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja środków trwałych
Załącznik nr 2 – Dokumentacja fotograficzna

Ogłoszenie

Zapraszamy do składania ofert na naprawę wiaduktu kolejowego na drodze krajowej Nr 9 – klasa GP miejscowość – Lubienia do dnia 04.10.2022 r.

Zarządca obiektu: Zakłady Górniczo–Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice.

Rodzaj zalecenia:
1. Zabezpieczenie/ odkucie luźnych elementów betonowych dźwigara znajdujących się w obrębie jezdni drogi krajowej. Zabezpieczenie wystających prętów zbrojeniowych.
2. Wymiana uszkodzonych łączników konstrukcji wsporczej reklamy. Uzupełnienie brakującego zabezpieczenia krawędzi pomostu. W/w ofercie prosimy podać: termin realizacji, gwarancję, termin płatności.

Osoba kontaktowa: Wziątek Elżbieta tel. (41)27-67-310.

Przetarg ofertowy

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice ogłaszają sprzedaż składników majątkowych.

L.p. Nazwa urządzenia Cena wywoławcza (zł netto) Do pobrania
1 Spektrofotometr typ UV-VIS DR5000, rok prod. 2005 4 875,00 Informacje dodatkowe
2 Kserokopiarka Develop ineo 250, rok prod.2007 187,50 Informacje dodatkowe

Do ceny netto będzie naliczony podatek VAT.

Spółka nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady składników majątkowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
Pytania odnośnie przedmiotów:
poz. 1 – (041) 27 67 599
poz. 2 – (041) 27 67 378
w godzinach od 7.00 ÷ 14.00 ,oraz pisząc na adres mailowy: wojciech.bachowski@zebiec.pl.

Oferta na wynajęcie wolnych obiektów Spółki

Zębiec, dn. 16.11.2020 r.

ZGM „Zębiec” S.A.

Tereny ZGM „Zębiec” S.A. są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego w odległości 1 km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Działki mają dostęp do bocznicy kolejowej połączonej ze stacja Kunów z linią 25 Łódź- Dębica.

Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów za/i wyładunkowych takich jak place i rampy. Działki mają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej z rozdzielni 110/6 kV posiadającej rezerwy mocy. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich.

Na terenie Spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne. Teren na którym znajdują się działki jest ogrodzony. Istnieje możliwość wykonania przyłączy mediów (energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej, ścieków bytowych).

L.p. Nazwa Budynku Nr działki Pow. użytkowa Opis
1 Magazyn wyrobów gotowych 779/17 360,35 m2 Budynek o konstrukcji stalowej z zadaszaniem o powierzchni użytkowej 360,35 m2 z instalacją oświetleniową.
2 Magazyn smarów i olei 779/17 357,06 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą, z dwoma poziomami użytkowymi o powierzchni użytkowej 357 m2 i kubaturze 1 173 m3 w skład którego wchodzi część socjalna, biurowa i hala. Budynek służył jako magazyn smarów i olejów. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
3 Hala produkcyjna Nr 1 779/17 817,38 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany o wysokości 7,94 m z częścią sanitarną . Budynek posiada dwie bramy, wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i spręż. powietrza.
4 Budynek produkcji metalowej 779/21 424 m2 Część hali ,budynek murowany. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i sprężonego powietrza.
5 Plac przy magaz.wyrobów gotowych 779/17 1273 m2 Plac utwardzony.
6 Plac 779/17 974,7 m2 Plac utwardzony.
7 Budynek stacji sprężarek 779/23 236,5 m2 Budynek murowany, dach pokryty 2 razy papą na lepiku, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
8 Magazyn gazów technicznych 779/23 173,2 m2 Budynek murowany z rampą ze schodami. Dach pokryty papą. Wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
9 Budynek murowany wyrobów gotowych 779/17 332,8 m2 Budynek jednokondygnacyjny, murowany, podpiwniczony z rampą. Powierzchnia całkowita 1 801,3 m2 i kubaturze
5 801 m3. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod.-kanalizacyjną.

Istnieje możliwość sprzedaży działki 779/23 wraz z budynkami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (041) 27 67 378 lub (041) 27 67 269 oraz pisząc na adres mailowy: wojciech.bachowski@zebiec.pl.