Ogłoszenia

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

Oferujemy do sprzedaży suwnicę bramową wraz z podtorzem.
Cena: 49 000 zł brutto.

Dane techniczne:
1. Rodzaj i typ: Suwnica bramowa z wciągnikiem elektrycznym, L=5,5+20+5,5 m.
2. Producent: Famak Kluczbork.
3. Rok budowy: 1980 r.
4. Udźwig: Q=10T.
5. Wysokość podnoszenia: 9m.
6. Prędkość podnoszenia głównego: 8,0 m/min; zwolnionego: 1,35 m/min.
7. Prędkość jazdy suwnicy: 32 m/min.
8. Prędkość jazdy wciągnika: 32/16 m/min.
9. Rozpiętość między podporami: L=20 m.
10. Długość toru jezdnego: 118 mb.
11. Długość przewodu zasilającego na bębnie kablowym: 80 mb.
12. Miejsce sterowania: zdalnie, z nadajnika radiowego.

Suwnica posiada aktualną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację.
Następne badanie okresowe – wrzesień 2019 r.

W przypadku pytań,
kontakt: Henryk Kiełek tel. 41/27 67 338;
e-mail: henryk.kielek@zebiec.pl

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

posiadają do wydzierżawienia od zaraz teren o powierzchni ∼3,8 ha, znajdujący się w obrębie zakładu, położony w woj. mazowieckim z dostępem do torów kolejowych, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej. Wysokość czynszu dzierżawnego: 9 000,00 zł/m-c netto. ZGM „Zębiec” S.A. posiadają także inne nieruchomości niezabudowane oraz budynki magazynowe i produkcyjne położone na terenie zakładu stanowiące wydzielone geodezyjnie działki przeznaczone do użytkowania produkcyjnego. Działki znajdują się na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego o łącznej powierzchni ponad 6 ha. Tereny te są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego. Budynki zostały wybudowane w latach 1957÷1987. Ich stan techniczny jest dobry i mogą być wykorzystywane do celów produkcyjnych i magazynowych. Nasz zakład położony jest w odległości jednego km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Dysponujemy również własną bocznicą kolejową połączoną poprzez stację Kunów z linią 25 Łódź- Dębica. Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów za i wyładunkowych takich jak place i rampy. Spółka posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej, oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów i kotłownię oraz własną stację rozdzielczą energii elektrycznej 110/30/6 kV, a także przyłącze gazu ziemnego. Teren i obiekty Spółki są ogrodzone i całodobowo strzeżone. Na terenie zakładu funkcjonuje maszt przekaźnikowy telefonii komórkowej. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich. Na terenie Spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne.

W przypadku zainteresowania ogłoszeniem prosimy o kontakt telefoniczny:
41/27 67 229 – Leszek Wójtowicz
41/27 67 400 – Centrala

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
tel. centrala: (041) 2767 400; fax: (041) 2767 500

posiadają do wynajęcia n/w obiekty:

Budynki zostały wybudowane w latach 1957÷1987. Ich stan techniczny jest dobry i w większości wykorzystywane są do celów produkcyjnych i magazynowych. Nasz zakład położony jest w odległości jednego km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Dysponujemy również bocznicą kolejową o długości 15 km do miejscowości Kunów na trakcie kolejowym Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Św. Wokół obiektów i hal są ciągi komunikacyjne, pozwalające po wygrodzeniu na niezależny wjazd. Teren i obiekty Spółki są ogrodzone i całodobowo monitorowane przez własną służbę ochrony. Spółka posiada także rezerwę mocy w stacji transformatorowej 110/30/6 kV, a także przyłącze gazu ziemnego. Na terenie Spółki funkcjonuje maszt przekaźnikowy telefonii komórkowej, a w pobliżu znajduje się również maszt przekaźnikowy innej sieci telefonii komórkowej. Spółka posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej, oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów i kotłownię. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich i otoczony jest lasami. W bezpośrednim sąsiedztwie prowadzi działalność przedsiębiorstwo skupu złomu i metali kolorowych.

  1. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą, z dwoma poziomami użytkowymi o powierzchni użytkowej 357 m2 i kubaturze 1 173 m3 w skład którego wchodzi część socjalna, biurowa i hala. Budynek służył jako magazyn smarów i olejów. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną, c.o., wod.-kanalizacyjną i telefoniczną (Nr inw. 1010/132).
  2. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą po obu stronach o powierzchni użytkowej 2 520 m2, służący jako hala produkcyjna, posiadający także część socjalną i biurową. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o., telefoniczną i wewnętrzną instalację wielostanowiskową do rozprowadzania Corgonu (Nr inw. 1079/100).
  3. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni 112,6 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. Budynek posiada wydzieloną część biurową i socjalną (Nr inw. 1020/193).
  4. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 411,7 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, co. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. (Nr inw. 1101/115).
  5. Budynek jednokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony z częścią biurową i sanitarną o powierzchni użytkowej 236,50 m2 i kubaturze 953 m3, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną,, spręż. powietrza i telefoniczną (Nr inw. 1060/104).
  6. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 173,20 m2, użytkowany jako magazyn gazów technicznych z rampą o pow. użytkowej 18 m2, wyposażony w instalacje elektryczną i telefoniczną (Nr inw. 1143/135).

Istnieje także możliwość wynajęcia innych obiektów, lub wydzierżawienia działek wraz z budynkami.
Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 2767 229.