Ogłoszenia

/Ogłoszenia
Ogłoszenia2018-11-30T13:45:47+00:00

Ogłoszenia

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

ogłaszają przetarg ofertowy na sprzedaż n/w składników majątkowych:

Lp. Nazwa urządzenia Cena wywoławcza (zł brutto)
1 Ostrzałka do pił tarczowych NBP-140, rok prod. 1988 700,00
2 Nożyce gilotynowe NG 3A, rok prod. 1965 2 700,00
3 Dłutownica 7M 430, rok prod. 1967 25 000,00
4 Tokarka rewolwerowa RV 40, rok prod. 1968 2 350,00

1. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1.1. Złożenie w siedzibie Spółki (sekretariat, pokój nr 20, I p.), w terminie do dnia
07.12.2018 r., do godz. 14.00 oferty w zamkniętej kopercie z umieszczonym na niej
napisem: „Przetarg Ofertowy”, w której należy podać:
– oferowaną cenę zakupu w zł,
– nazwę urządzenia z numerem pozycji na liście,
– imię i nazwisko bądź nazwę firmy (NIP) oraz dokładny adres zamieszkania lub adres firmy oraz NIP w przypadku firm,
– numer telefonu do kontaktu,
– pisemne oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu.
1.2. Oferty niespełniające wyżej podanych warunków bądź nieczytelne nie będą rozpatrywane.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje po zapłaceniu ceny nabycia w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym.
3. Składniki majątkowe można oglądać na terenie Spółki w terminie do dnia 07.12.2018 r. wyłącznie w godzinach 8.30 ÷ 13.30.
4. Koszty demontażu urządzeń oraz ich załadunku i transportu ponosi Nabywca.
5. Informacja o wynikach przetargu będzie zamieszczona na tablicach ogłoszeń Spółki
w dniu 13.12.2018 r.
6. Spółka nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady składników majątkowych.
7. Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (041) 27 67 483 lub 580

W odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej dokumentacji w celach przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Konsekwencją braku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie zapytania ofertowego.

Zębiec, dn 04.10.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZGM „ZĘBIEC” S.A. zaprasza do złożenia ofert na zakup/sprzedaż/dostawę/usługę:
ZŁOMU STALOWEGO W POSTACI ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ, DO SAMODZIELNEGO DEMONTAŻU

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się pod adresem:
https://www.zebiec.pl/wp-content/uploads/2018/10/zapytanie-złom.pdf

Zębiec 02.07.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZGM „Zębiec” S.A. zaprasza do złożenia oferty na zakup ciągnika siodłowego.
Rocznik 2014-2015
Przebieg maksymalny: 500 000 km.
Preferowany kolor: granatowy lub biały
DMC zespołu poj. 40 000 kg
Liczba osi: 2
Moc silnika: 400 – 500 KM

Inne warunki:
Wraz z ofertą proszę przedstawić ofertę leasingu (36 miesięcy, udział własny 10%) i ubezpieczenia.
Kupujący może w cenie uwzględnić korzyści finansowe wynikające z promocyjnej oferty leasingu lub ubezpieczenia.

Kryteria wyboru ofert:
Cena 70%
Przebieg 20%
Stan ogólny pojazdu 10% (stan opon, wygląd zewnętrzny, estetyka wnętrza itp.)

Termin ważności oferty: 14 dni roboczych
Sposób doręczenia oferty: e-mail andrzej.piatek@zebiec.pl

ZGM Zębiec S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wybrania oferty, przedłużenia terminu wyboru oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych, odrzucenia ofert które nie spełniają kryteriów wskazanych w zapytaniu lub wpłynęły po terminie.
Zastrzegamy sobie prawo nierozpatrzenia oferty, jeśli lokalizacja oferowanego pojazdu jest większa niż 150 km od siedziby Spółki, co uniemożliwiałoby (lub istotnie utrudniało) dokonanie oględzin i weryfikację stanu technicznego.
Informacji niezbędnych do sporządzenia oferty można uzyskać pod adresem mail andrzej.piatek@zebiec.pl lub telefonicznie: 660449274

W odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej dokumentacji w celach przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Konsekwencją braku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie zapytania ofertowego.

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

ogłaszają sprzedaż samochodów osobowych:

W odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej dokumentacji w celach przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

Konsekwencją braku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie zapytania ofertowego.

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice

posiadają do wydzierżawienia od zaraz teren o powierzchni ∼3,8 ha, znajdujący się w obrębie zakładu, położony w woj. mazowieckim z dostępem do torów kolejowych, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej. Wysokość czynszu dzierżawnego: 9 000,00 zł/m-c netto. ZGM „Zębiec” S.A. posiadają także inne nieruchomości niezabudowane oraz budynki magazynowe i produkcyjne położone na terenie zakładu stanowiące wydzielone geodezyjnie działki przeznaczone do użytkowania produkcyjnego. Działki znajdują się na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego o łącznej powierzchni ponad 6 ha. Tereny te są położone na pograniczu województw mazowieckiego oraz świętokrzyskiego. Budynki zostały wybudowane w latach 1957÷1987. Ich stan techniczny jest dobry i mogą być wykorzystywane do celów produkcyjnych i magazynowych. Nasz zakład położony jest w odległości jednego km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Dysponujemy również własną bocznicą kolejową połączoną poprzez stację Kunów z linią 25 Łódź- Dębica. Na terenie zakładu istnieje sieć dróg wewnętrznych utwardzonych oraz punktów za i wyładunkowych takich jak place i rampy. Spółka posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej, oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów i kotłownię oraz własną stację rozdzielczą energii elektrycznej 110/30/6 kV, a także przyłącze gazu ziemnego. Teren i obiekty Spółki są ogrodzone i całodobowo strzeżone. Na terenie zakładu funkcjonuje maszt przekaźnikowy telefonii komórkowej. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich. Na terenie Spółki w wydzierżawionych obiektach prowadzą działalność także inne firmy zewnętrzne.

W przypadku zainteresowania ogłoszeniem prosimy o kontakt telefoniczny:
41/27 67 229 – Leszek Wójtowicz
41/27 67 400 – Centrala

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
tel. centrala: (041) 2767 400; fax: (041) 2767 500

posiadają do wynajęcia n/w obiekty:

Budynki zostały wybudowane w latach 1957÷1987. Ich stan techniczny jest dobry i w większości wykorzystywane są do celów produkcyjnych i magazynowych. Nasz zakład położony jest w odległości jednego km od drogi krajowej Nr 9 przy trasie Warszawa – Rzeszów. Dysponujemy również bocznicą kolejową o długości 15 km do miejscowości Kunów na trakcie kolejowym Skarżysko Kamienna – Ostrowiec Św. Wokół obiektów i hal są ciągi komunikacyjne, pozwalające po wygrodzeniu na niezależny wjazd. Teren i obiekty Spółki są ogrodzone i całodobowo monitorowane przez własną służbę ochrony. Spółka posiada także rezerwę mocy w stacji transformatorowej 110/30/6 kV, a także przyłącze gazu ziemnego. Na terenie Spółki funkcjonuje maszt przekaźnikowy telefonii komórkowej, a w pobliżu znajduje się również maszt przekaźnikowy innej sieci telefonii komórkowej. Spółka posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej, oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów i kotłownię. Zakład położony jest z dala od siedzib ludzkich i otoczony jest lasami. W bezpośrednim sąsiedztwie prowadzi działalność przedsiębiorstwo skupu złomu i metali kolorowych.

  1. Budynek typu “Zębiec” (Nr inw. 1112/149) o konstrukcji stalowej, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 1 086,35 m2 i kubaturze 2 850m3 w skład którego wchodzi część biurowa i sanitarne. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczna, c.o., wod.-kanalizacyjną, telefoniczną i zintegrowaną sieć komputerową. W chwili obecnej powierzchnie na parterze dostępne z ogrodzonego terenu zakładu, natomiast piętro swobodnie dostępne, wejściem od drogi dojazdowej. Istnieje możliwość całkowitego wygrodzenia budynku z terenu zakładu. Przed budynkiem znajduje się parking samochodów osobowych. Budynek (piętro) po remoncie z wymienioną stolarką drzwiową, nowymi płytkami podłogowymi, panelami na korytarzu i obniżonym sufitem. Budynek był użytkowany i wykorzystywany praktycznie w całości pod powierzchnie biurowe.
  2. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą, z dwoma poziomami użytkowymi o powierzchni użytkowej 357 m2 i kubaturze 1 173 m3 w skład którego wchodzi część socjalna, biurowa i hala. Budynek służył jako magazyn smarów i olejów. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną, c.o., wod.-kanalizacyjną i telefoniczną (Nr inw. 1010/132).
  3. Budynek jednokondygnacyjny, murowany, podpiwniczony z rampą. Powierzchnia całkowita 1 801,3 m2 i kubaturze 5 801 m3. Budynek posiada część socjalną i biurową oraz wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza i telefoniczną (Nr inw. 1009/131).
  4. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z rampą po obu stronach o powierzchni użytkowej 2 520 m2, służący jako hala produkcyjna, posiadający także część socjalną i biurową. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o., telefoniczną i wewnętrzną instalację wielostanowiskową do rozprowadzania Corgonu (Nr inw. 1079/100).
  5. Budynek murowany o powierzchni użytkowej 1 861,8 m2. Część budynku o wysokości 8,55 m stanowi halę produkcyjną z zainstalowaną suwnicą o udźwigu 5 t. W pozostałej, dwupiętrowej części znajduje się część socjalna i biurowa. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną, spręż. powietrza, telefoniczną i c.o. (Nr inw. 1102/102).
  6. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni 112,6 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, c.o. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. Budynek posiada wydzieloną część biurową i socjalną (Nr inw. 1020/193).
  7. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 411,7 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną spręż. powietrza, co. i telefoniczną używany jako pomieszczenia garażowe. (Nr inw. 1101/115).
  8. Budynek jednokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony z częścią biurową i sanitarną o powierzchni użytkowej 236,50 m2 i kubaturze 953 m3, wyposażony w instalacje elektryczną, wod.-kanalizacyjną,, spręż. powietrza i telefoniczną (Nr inw. 1060/104).
  9. Budynek jednokondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 173,20 m2, użytkowany jako magazyn gazów technicznych z rampą o pow. użytkowej 18 m2, wyposażony w instalacje elektryczną i telefoniczną (Nr inw. 1143/135).

Istnieje także możliwość wynajęcia innych obiektów, lub wydzierżawienia działek wraz z budynkami.
Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 2767 229.

Wykaz maszyn i urządzeń ZGM “Zębiec” S.A. przeznaczonych do sprzedaży

Lp. Nazwa urządzenia Rok prod. Oferowana cena sprzedaży [zł.] brutto
1 Wciągnik elektryczny Q-5 T 1979 637,00
2 Zgrzewarka do worków firmy Librawek 1990 6 454,80
3 Waga N-10s 1997 3 971,70
4 Palnik gazowy MG 3.2-E-L-N (Firmy Giersch) 1998 693,90
5 Przenośnik taśmowy ZPT B-800 2004 1 992,60
6 Zbiornik zasypowy V-1 m3 2006 1 703,70
7 Kruszarka bentonitu 2011 16 990,20
8 Urządzenie do produkcji Izobentu 2010 2 558,70
9 Odsiewacz piasku suchego 1998 3 195,00
10 Rękawowe urządzenie załadowcze 1982 2 355,30
11 Dystrybutor wody 2006 126,90
12 Dystrybutor wody 2006 126,90
13 Dystrybutor wody 2006 126,90
14 Dystrybutor wody 2006 126,90
15 Przenośnik rolkowy napędzany 2011 4 236,30
16 Szlifierka do płaszczyzn SPC 20a, 4,4 kW 1970 4 296,60
17 System do metal. łukowej ARC 140S350CL 2011 14 112,00
18 Stanowisko pomiarowe elektr, zgniataczy 1999 553,50
19 Ukosowarka do blach TRKF-103 1987 528,30
20 Ukosowarka do blach TRKF-103 1987 528,30
21 Wózek podnośnikowy GPW 1600E 2002 4 608,00
22 Suwnica hakowa Q-5 T 1977 14 149,80
23 Odkurzacz przemysłowy NT702 ECO 2001 1 031,40
24 Odkurzacz przemysłowy WAPSQ850-11 2004 903,60
25 Gilotyna do cięcia blach NG 3A 1965 5 181,30
26 Prasa nożyce  NU-25 1956 6 505,20
27 Piec elektryczny, komorowy PEK-3 1968 1 158,30
28 Półautomat spawalniczy Magster 351 2007 1 349,10
29 Urządzenie odpylające 1982 1 680,30
30 Piła ramowa ON-245 1980 1 170,90
31 Pistolet Metal 84A 1989 1 234,80
32 Suwnica Q-10 T 1965 7 027,20
33 Mikrowciągnik z kosiarką rotacyjną 2007 2 970,00

W/w maszyny i urządzenia można nabyć za pośrednictwem portalu internetowego “Allegro”, na którym będą one wystawione.