Bentonit S11 dla budownictwa

bentonit s11

Bentonit S11 jest powszechnie stosowany w budownictwie do wykonywania ścian szczelinowych, iniekcji i ekranów przeciwfiltracyjnych. W jego produkcji używany jest wysokiej jakości bentonit o dużej zawartości montmorylonitu.

L.p. Parametr Zawiesina Bentonit S11 po 4h
1. Gęstość [g/cm3] Poniżej 1,10
2. Lepkość Marsha [s] 32 – 50
3. Objętość filtratu [ml] Poniżej 30
4. Wartość pH 8 – 11
5. Osad filtracyjny [mm] Poniżej 3

Sposób pakowania

Worki 45±2,5 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Anna Glina
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 696 091 887
e-mail: anna.glina@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów

tel. +48 784 697 119
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl

Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 696 091 886
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl