Pomoc serwisowa

Kotły na pellet

Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zła jakość paliwa Kalibracja parametrów procesu spalania; zmiany paliwa o pożądanych parametrach
Uszkodzony czujnik temperatury Sprawdzić podłączenia czujnika; sprawdzić i wymienić
Zapowietrzona lub nieprawidłowo wykonana instalacja Odpowietrzyć, sprawdzić instalację grzewczą
Zanieczyszczony wymiennik kotła Wyczyścić kocioł
Nieodpowiedni dobór mocy urządzenia do budynku Dobrać odpowiednie parametry procesu spalania, kontakt z serwisem
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Słaby ciąg kominowy Modernizacja przewodu kominowego, czyszczenie przewodu kominowego, uszczelnienie przewodu kominowego
Niedrożny komin Wyczyścić przewód kominowy
Zanieczyszczony wymiennik Wyczyścić kocioł
Zanieczyszczony wentylator Zdemontować i wyczyścić wentylator
Zatkane dysze powietrzne palnika Udrożnić dysze powietrzne w palniku, oczyścić palnik
Zużyte szczeliwo w drzwiczkach Wymienić szczeliwo
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zła jakość pelletu Zmiany paliwa o pożądanych parametrach
Nieprawidłowe ustawienie parametrów procesu spalania Odpowiednia kalibracja parametrów procesu spalania, kontakt z serwisem
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Nieodpowiedni dobór ilości powietrza Kalibracja ilości powietrza; przy niedopaleniu zwiększyć ilość powietrza, przy szlakowaniu zmniejszyć ilość powietrza
Niedopalanie paliwa Kalibracja procesu spalania, zmiana parametru wartości opałowej paliwa
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zła jakość paliwa Zmniejszyć okresowe czyszczenie palnika; zmiany paliwa o pożądanych parametrach
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Nieprawidłowe ustawienie parametrów automatyki Wyregulować nastawy parametrów sterownika
Zużyte szczeliwo w drzwiczkach Wymienić szczeliwo
Zapowietrzony układ grzewczy Odpowietrzyć układ grzewczy
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zapowietrzony układ grzewczy Odpowietrzyć układ grzewczy
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Uszkodzony bezpiecznik Sprawdzić i wymienić na nowy
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód pomiędzy panelem, a modułem sterownika Sprawdzić połączenie pomiędzy panelem, a modułem sterownika
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zadziałanie zabezpieczenia STB z powodu wzrostu temperatury na kotle powyżej 90°C Po spadku temperatury na kotle zresetować ogranicznik temperatury STB poprzez odkręcenie nakrętki i naciśnięcie przycisku
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zbyt niska nastawa na sterowniku (poniżej 55°C) Zwiększyć temperaturę na kotle powyżej 70°C
Nieodpowiednie nastawy sterownika Dokonać korekty nastaw
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Przerwy paliwa w rurze podającej lub brak paliwa w koszu Uzupełnić paliwo w koszu, włączyć pracę ręczną podajnika uzupełniając paliwo
Słaby ciąg kominowy Modernizacja przewodu kominowego
Nieodpowiednie nastawienie parametrów rozpalania Odpowiednia kalibracja parametrów procesu spalania, kontakt z serwisem
zmiany paliwa o pożądanych parametrach
Zła jakość paliwa Zmiana paliwa o pożądanych parametrach
Awaria grzałki, wentylatora, motoreduktora Sprawdzić w pracy ręcznej poprawną pracę urządzeń
Uszkodzona fotokomórka Sprawdzić poprawność działania fotokomórki, wymienić na sprawną
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
STB rozłączyło układ w wyniku przegrzania Zresetować ogranicznik temperatury STB poprzez odkręcenie nakrętki i naciśnięcie przycisku
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód pomiędzy modułem, a motoreduktorem Sprawdzić połączenie pomiędzy modułem, a motoreduktorem
Uszkodzony motoreduktor lub ślimak podający Kontakt z serwisem
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Awaria grzałki Sprawdzić, kontakt z serwisem
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód elektryczny Sprawdzić poprawność podłączenia
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Awaria wentylatora Sprawdzić, kontakt z serwisem
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód elektryczny Sprawdzić poprawność podłączenia
Uszkodzony kondensator rozruchowy Sprawdzić, kontakt z serwisem
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zbyt nisko ustawiona temperatura zadana pracy kotła Podnieść temperaturę pracy kotła na wartość powyżej 70°C
Nieszczelność wymiennika Kontakt z serwisem

Kotły na ekogroszek z podajnikiem

Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zła jakość paliwa Kalibracja parametrów procesu spalania; zmiany paliwa o pożądanych parametrach
Uszkodzony czujnik temperatury Sprawdzić podłączenia czujnika; sprawdzić i wymienić
Zapowietrzona lub nieprawidłowo wykonana instalacja Odpowietrzyć, sprawdzić instalację grzewczą
Zanieczyszczony wymiennik kotła Wyczyścić kocioł
Nieodpowiedni dobór mocy urządzenia do budynku Dobrać odpowiednie parametry procesu spalania, kontakt z serwisem
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Słaby ciąg kominowy Modernizacja przewodu kominowego
Niedrożny komin Wyczyścić przewód kominowy
Zanieczyszczony wymiennik Wyczyścić kocioł
Pęknięcie płyt szamotowych Wymiana płyt szamotowych, kontakt z serwisem
Zanieczyszczony wentylator Zdemontować i wyczyścić wentylator
Zatkane dysze powietrzne palnika Udrożnić dysze powietrzne w palniku, oczyścić palnik
Zużyte szczeliwo w drzwiczkach Wymienić szczeliwo
Zatkane dysze w retorcie palnika Zdemontować palnik, wyjąc retortę, udrożnić otwory
Zanieczyszczona komora powietrzna Wyczyścić komorę powietrzną
Zatkany przewód osuszania kosza Udrożnić przewód elastyczny
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zła jakość groszku Zmiana paliwa o pożądanych parametrach
Nieprawidłowe ustawienie parametrów procesu spalania Odpowiednia kalibracja parametrów procesu spalania, kontakt z serwisem
Zasysanie „lewego” powietrza Uszczelnić ruszt
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Nieodpowiedni dobór ilości powietrza Kalibracja ilości powietrza; przy niedopaleniu zwiększyć ilość powietrza, przy szlakowaniu zmniejszyć ilość powietrza
Niedopalanie paliwa Kalibracja procesu spalania, zmiana parametru wartości opałowej paliwa
Niedopalanie paliwa Uszczelnienie rusztu
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zła jakość paliwa Zmniejszyć okresowe czyszczenie palnika; zmiany paliwa o pożądanych parametrach
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Nieprawidłowe ustawienie parametrów automatyki Wyregulować nastawy parametrów sterownika
Zużyte szczeliwo w drzwiczkach Wymienić szczeliwo
Zapowietrzony układ grzewczy Odpowietrzyć układ grzewczy
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zapowietrzony układ grzewczy Odpowietrzyć układ grzewczy
Źle wypoziomowany kosz względem kotła lub niewypoziomowana podłoga w kotłowni Za pomocą stopki regulacyjnej wypoziomować kosz, podłogę w kotłowni
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Uszkodzony bezpiecznik Sprawdzić i wymienić na nowy
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód pomiędzy panelem, a modułem sterownika Sprawdzić połączenie pomiędzy panelem, a modułem sterownika
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zadziałanie zabezpieczenia STB z powodu wzrostu temperatury na kotle powyżej 90°C Po spadku temperatury na kotle zresetować ogranicznik temperatury STB poprzez odkręcenie nakrętki i naciśnięcie przycisku
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zbyt niska nastawa na sterowniku (poniżej 55°C) Zwiększyć temperaturę na kotle powyżej 70°C
Nieodpowiednie nastawy sterownika Dokonać korekty nastaw
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Uszkodzone sprzęgła/śruby M5 motoreduktora Wymienić śrubę na nową, klasa śruby 8,8
Uszkodzenie silnika lub przekładni motoreduktora Wymiana na nowy, kontakt z serwisem
Zużyty kondensator rozruchowy Sprawdzić, kontakt z serwisem
Awaria ślimaka Sprawdzić, kontakt z serwisem
Nieoczyszczony ślimak po sezonie grzewczym Zdemontować ślimak, usunąć zanieczyszczenia, zamontować z powrotem
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Nieprawidłowa regulacja parametrów spalania Kalibracja parametrów procesu spalania
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Poluzowanie śrub mocujących motoreduktora Dokręcić śruby M10 kluczem 17
Źle wycentrowany pierścień rusztu lub położenie motoreduktora względem ślimaka Wyosiować położenie podzespołów
Skrzywiony lub uszkodzony ślimak Wymienić na nowy, kontakt z serwisem
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
STB rozłączyło układ w wyniku przegrzania Zresetować ogranicznik temperatury STB poprzez odkręcenie nakrętki i naciśnięcie przycisku
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód pomiędzy modułem, a motoreduktorem Sprawdzić połączenie pomiędzy modułem, a motoreduktorem
Uszkodzony motoreduktor lub ślimak podający Kontakt z serwisem
Przegrzanie motoreduktora Odczekać, po wystudzeniu załączyć
Zużyty kondensator rozruchowy Sprawdzić, kontakt z serwisem
Awaria czujnika ruchy Wymienić na nowy. Do czasu wymiany możliwy dezaktywacja czujnika, kontakt z serwisem
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Nieobracanie się wianka paleniska Zabrudzenie rusztu palnika, oczyścić
Uszkodzony wianek paleniska Wymienić na nowy, kontakt z serwisem
Uszkodzona tuleja regeneracyjna Wymienić na nowy, kontakt z serwisem
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Awaria wentylatora Sprawdzić, kontakt z serwisem
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód elektryczny Sprawdzić poprawność podłączenia
Uszkodzony kondensator rozruchowy Sprawdzić, kontakt z serwisem
Potencjalna przyczyna awarii Spostrzeżenia dotyczące naprawy
Zbyt nisko ustawiona temperatura zadana pracy kotła Podnieść temperaturę pracy kotła na wartość powyżej 70°C

Serwis kotłów c.o.

Serwis kotłów Zębiec:

 • +48 41 230 78 70
  +48 608 671 654
 • Poniedziałek-Piątek:
  6:30-15:30

Serwis sterowników

Serwis TECH:

 • +48 33 875 93 80
  +48 33 330 00 18
  +48 33 875 19 20
  +48 33 870 47 00
 • Poniedziałek-Piątek
  7:00-16:00

Serwis ELSTER:

Serwis Elektro-System: