Polityka Prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące sposobu postępowania z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej: www.zebiec.pl. Dbamy o to, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”).

INFORMACJE OGÓLNE
Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej https://www.zebiec.pl/ jest spółka: Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna, 27-200 Starachowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, NIP: 6640000816, REGON: 000025224, kapitał zakładowy 35 000 000,00 zł., adres e-mail: zebiec@zebiec.pl

Nazwa celu przetwarzania Opis celu przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania
Marketing bezpośredni produktów i usług (w tym konkursów i programów lojalnościowych) Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora w postaci wysyłania Newsletterów, informacji handlowych, itp. drogą elektroniczną (w tym e-maili); wypełnienia formularzy: kontaktowego, zgłoszenia serwisowego lub innych formularzy związanych z prowadzeniem konkursów i programów lojalnościowych Zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Do momentu wycofania zgody, zaś w zakresie uczestnictwa w programach i konkursach organizowanych przez Spółkę przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego oraz obrony przed roszczeniami
Marketing „tradycyjny” Wysyłanie użytkownikom Serwisu materiałów reklamowych w formie listownej Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów
Obsługa reklamacji i zapytań Obsługa reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu zgłoszonych przez użytkowników, a także innych zapytań Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wykonywanie umowy przez Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów
Profilowanie w celach marketingowych oraz sporządzanie statystyk na cele marketingowe Umożliwienie Administratorowi dostosowania oferty do profilu klienta oraz sporządzanie statystyk na podstawie zebranych danych osobowych Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Okres, przez jaki Administrator wykorzystuje dane osobowe zawarte w plikach cookies [Okresy przechowywania cookies powinny być wskazane w informacji dotyczącej cookies.] (po tym czasie dane mogą być przechowywane w formie zanonimizowanej)

Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora jest dobrowolne. Ich niepodanie może jednak prowadzić do (w zależności od tego w jakim celu są one zbierane): niemożności prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego wobec Państwa; niemożnością wysyłania przez Administratora Newslettera do Państwa; niemożności odpowiedzi na wysyłane przez Państwa zapytania, formularze lub reklamacje.

ODBIORCY DANYCH
W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, Państwa dane osobowe mogą być powierzane i udostępniane następującym podmiotom: administratorowi strony internetowej; dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych; podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów; firmom kurierskim i operatorom pocztowym. Administrator zobowiązany jest do udostępnienia Państwa danych osobowych na żądanie sądów (co min. wynika z art. 248 KC), oraz na żądanie organów ścigania (o czym mówi art. 15 KPK).
Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych; żądania usunięcia danych; żądania ograniczenia przetwarzania danych; żądania przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO pod adresem e-mail: beata.pomorska@zebiec.pl lub pisemnie na adres siedziby ZGM „Zębiec” S.A., 27-200 Starachowice.

POLITYKA COOKIES

Czym są pliki cookies i do czego służą?
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania Twojego urządzenia, poznania Twoich preferencji, a także zbierania informacji na temat Twoich wcześniejszych działań na serwisie internetowym.

Jakich plików cookies używamy?
Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:
Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności serwisu internetowego działały poprawnie.

Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie z serwisu jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania preferencji Użytkownika i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

Jak długo przechowujemy pliki cookies?
Sesyjne pliki cookies pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia przez Ciebie Portalu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stałe pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu Użytkownika maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania przez niego zgody.

Jak zarządzać plikami cookies?
Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik serwisu nie wyrazi zgody na działanie plików cookies, nie będzie w stanie w pełni korzystać z niektórych elementów serwisu np. nie będzie mógł korzystać z funkcji personalizacji serwisu.
Należy pamiętać o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.