Bentonit HT EXTRA

bentonit ht extra

Bentonit HT EXTRA stosowany jest jako składnik płuczek wiertniczych do wierceń pionowych oraz przewiertów horyzontalnych. Doskonale sprawdza się przy wierceniach otworów hydrogeologicznych, surowcowych, geofizycznych i geologiczno-inżynierskich. Może być również stosowany przy wykonywaniu otworów w technologii HDD i mikrotunelingu. W związku z tym doskonale sprawdza się nawet w najbardziej trudnych warunkach geologicznych.

Bentonit HT Extra produkowany jest ze specjalnie wyselekcjonowanego bentonitu oraz odpowiednio dobranych środków modyfikujących, co wpływa na zwiększenie parametrów reologicznych. Można zastosować dodatki polimerów, które jeszcze bardziej zwiększą właściwości smarne płuczki i zredukują tarcie. Płuczka z bentonitem HT Extra to przede wszystkim wysoka wydajność przekładająca się na mniejsze zużycie materiału – oczyszczenie dna otworu i transport zwiercin są możliwe nawet przy niskich stężeniach bentonitu w płuczce.

Własności płuczki wytworzonej z Bentonitu HT EXTRA są zgodne z dokumentem American Petroleum Institute „Standard Field Procedure for Testing drilling Fluids” API, RP 13A.

L.p. Parametr Bentonit HT EXTRA
1. Lepkość plastyczna [mPas] 9 – 11
2. Lepkość pozorna [mPas] min. 15
3. Filtracja [cm3] max. 15
4. Zawartość wody [%] max. 10
5. Zawartość ziarna na sicie 0,075mm [%] max. 4

* parametry przy zawiesinie Bentonitu HT EXTRA w wodzie 3% (30kg/m3)

Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Anna Glina
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 696 091 887
e-mail: anna.glina@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów

tel. +48 784 697 119
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl

Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 696 091 886
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl