Perlit filtracyjny

Najdrobniejszy perlit klasy „0” powstający w procesie ekspandacji w temperaturze rzędu 900° C stanowi doskonały materiał pomocniczy w procesie filtracji. Filtracja to powszechna metoda oddzielająca substancje stałe od cieczy oraz gazów. Filtracja jest przeprowadzana dzięki mechanicznemu zatrzymaniu ciała stałego przy użyciu odpowiednich mechanizmów, cały proces składa się z szeregu działań pewnych cyklów. Dla branży filtracyjnej zarówno spożywczej jak i przemysłowej najbardziej istotne jest zachowanie skuteczności procesu, dlatego też coraz więcej firm w swych operacjach w sposób świadomy sięga po perlitowe czynniki filtrujące.

Perlit filtracyjny wyróżnia się na tle pozostałych wyższych klas perlitu kształtem cząsteczek. Ziarna perlitu filtracyjnego przyjmują formę połamanych drobinek o kształcie łusek oraz płatków. Dzięki takiej formie cząstki perlitu zazębiają się wzajemnie w trakcie formowania „placka filtracyjnego” tworząc system mikrokanalików, które pozwalają na szybki przepływ cieczy przy jednoczesnym zbieraniu osadów i zapobieganiu przedostania się ich do filtrowanego medium. Obecność licznych mikroporów oraz mocno pofałdowana powierzchnia perlitu sprzyjają procesowi filtracji.

Perlit filtracyjny nie wpływa na smak, zapach oraz kolor filtrowanej cieczy, w łatwy sposób można go usunąć z tkaniny filtracyjnej. Ponadto perlit jako czynnik filtracyjny jest neutralny chemicznie, lekki, wydajny oraz sterylny przez co z powodzeniem może być wykorzystany w różnych dziedzinach filtracji.

perlit ekspandowany

Foto. 1. Droga przejścia perlitu od rudy do gotowego wyrobu – perlitu ekspandowanego.

Właściwości fizyko-chemiczne perlitu filtracyjnego:

 • Biała barwa
 • Ciężar nasypowy ok. 100 kg/m3

 • Wielkość ziarna min. 95 % poniżej 100 µm
 • Wilgotność max: 1,0,%,
 • pH: 6,5 – 7,5
 • Rozpuszczalność: rozpuszczalny w soli alkalicznej oraz fluorowodorze
 • Niepalny, obojętny chemicznie o bezterminowej przydatności do użytku.

Zastosowanie perlitu filtracyjnego:

 • Filtracja spożywcza – do filtracji piwa, wina, olejów, soków owocowych, roztworów cukru, pektyny, melasy itp.
 • Filtracja w przemyśle farmaceutycznym przy produkcji leków, enzymów.
 • Filtracja przemysłowa – w systemach filtracji wody na basenach, do oczyszczania olejów, rozpuszczalników, do uzdatniania wody deszczowej, odpadowej, a także w filtracji silnie mętnych cieczy oraz do osuszania osadów.

Skład chemiczny perlitu:

 • SiO2 (65÷75%),

 • Al2O3 (10÷18%),

 • K2O + Na2O (6÷9%),

 • MgO + CaO (2÷6%),

 • Fe2O3 (1÷5%).

perlit ekspandowany

Foto. 2. Zdjęcie perlitu filtracyjnego.

Bezpieczeństwo

Perlit posiada atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Wysokiej czystości perlit filtracyjny spełnia wymagania norm spożywczych z zakresu niskiej zawartość metali ciężkich. Perlit oraz oparte na nim wyroby należą do grupy materiałów bezpiecznych, u których nie stwierdzono żadnego negatywnego oddziaływania na organizm człowieka tak jak np. w przypadku ziemi okrzemkowej. Perlit jest produktem naturalnym, ekologicznym, przyjaznym dla ludzi oraz środowiska.

Sposób pakowania

Worki papierowe 100 dm3 układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1 m3 Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Anna Kosmala
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 660 732 016
e-mail: anna.kosmala@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jan Kita
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 606 327 559
e-mail: jan.kita@zebiec.pl