Bentonit G

bentonit g

Bentonit G stosowany jest w geotechnice do wykonywania przesłon uszczelniających. Charakteryzuje się wysokimi parametrami przeciw filtracyjnymi i dużą zawartością montmorylonitu.

Bentonit G ma właściwości pęczniejące, dodatkowo cechuje się dużą wodochłonnością. Dzięki czemu sprawdza się jako jeden z komponentów do produkcji mat bentonitowych. W procesie produkcji warstwę granulatu bentonitowego umieszcza się wówczas między tkaniną a włókniną polipropylenową. Dlatego maty bentonitowe wykorzystywane są do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych, zbiorników i zapór ziemnych, kanałów, torowisk i innych.

L.p. Parametr Bentonit G
1. Zawartość wody [%], max 12
3. Wskaźnik pęcznienia po zmieleniu [cm3/2g], min. 24
4. Zawartość montmorylonitu [%], min. 75
6. Analiza sitowa:
Zawartość nadziarna powyżej 4,00mm [%] 0
Zawartość nadziarna powyżej 2,50mm [%], max 1
Frakcja powyżej 1,00mm [%] wynikowe 20 – 50
Frakcja powyżej 0,50mm [%] wynikowe min. 80
Frakcja poniżej 0,20mm [%], max. 10
7. Chłonność wody wg Enslina [%], min. 500
8. Objętość filtratu [ml] ≤ 18

Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Anna Glina
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 696 091 887
e-mail: anna.glina@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów

tel. +48 784 697 119
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl

Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 696 091 886
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl