Bentonity budowlane

Bentonity budowlane produkowane są w oparciu o specjalną odmianę bentonitu wapniowego. Ponieważ zawiera on dużą zawartość montmorylonitu, który jest aktywowany jonami sodowymi. To sprawia, że bentonit ma doskonałe parametry reologiczne i właściwości pęczniejące. Pod wpływem wody zwiększa swoją objętość nawet kilkakrotnie (od 5 do 20 razy). Dzięki temu jest szeroko stosowany w wyrobach dla budownictwa, głównie w konstrukcjach uszczelniających.

Bentonity budowlane wykorzystywane są do produkcji:

 • dyspersyjnych mas asfaltowych,
 • płuczek wiertniczych (zawiesin) przy wykopach wąskoprzestrzennych, aby ustabilizować ściany wykopu,
 • mieszanek bentonitowo-cementowych używanych w geoinżynierii do przeprowadzania zabiegów iniekcyjnych, różnego rodzaju uszczelnień, przesłon przeciwfiltracyjnych,
 • mat bentonitowych.
bentonit specjal 45

Bentonit
Specjal 45

bentonit gm

Bentonit MS

bentonit gm

Bentonit GM

bentonit s11

Bentonit S11

bentonit izol

Bentonit IZOL

bentonit g

Bentonit G

bentonit granulat bentonitowy

Granulat Bentonitowy

Bentonity wiertnicze

Bentonity wiertnicze produkowane są w oparciu o specjalną odmianę modyfikowanego bentonitu. Tak dobrana mieszanka pozwala na wytwarzanie zawiesiny o odpowiednich parametrach reologicznych określonych w normach American Petroleum Institute. Płuczka z bentonitem ma dobre właściwości smarne i cechuje się wysoką zdolnością do wynoszenia urobku bez względu na panujące warunki geologiczne.

Płuczka jest jednym z ważniejszych elementów podczas wykonywania otworów – źle dobrana może spowodować wiele komplikacji podczas wiercenia, a w efekcie zwiększenie kosztów.

Zadanie płuczki wiertniczej:

 • oczyszcza dno otworu oraz transportuje zwierciny,
 • równoważy ciśnienie górotworu,
 • utrzymuje zwierciny w stanie zawieszenia podczas przerw w krążeniu płuczki wiertniczej,
 • umożliwia łatwe oczyszczenie płuczki,
 • chłodzi oraz smaruje przewód wiertniczy,
 • stabilizuje ściany otworu wiertniczego,
 • minimalizuje szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.
bentopol

Bentopol

bentonit ht

Bentonit HT

bentonit ht

Bentonit HT Extra

bentonit hr

Bentonit HR

Bentonity odlewnicze

Bentonity odlewnicze używane są do wyrobu syntetycznych mas formierskich stosowanych w odlewnictwie do wykonywania form nieutwardzonych (wilgotnych). Zastosowanie bentonitów odlewniczych pozwala uzyskać wysoką jakość masy formierskiej. Istotnymi zaletami stosowania mas z bentonitem jest możliwość zalewania wilgotnych form bez konieczności wcześniejszego suszenia oraz możliwość ich wielokrotnego użycia.

Bentonit to materiał składający się w większości z minerałów smektytowych, zazwyczaj montmorylonitów, o szczególnych właściwościach pęcznienia i pochłaniania wody. Jako część lepiszcza odlewniczego nadaje masie odpowiednie parametry i pod względem jakościowym pozwala uzyskać bardzo dobre odlewy. Charakteryzuje się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi i wysoką odpornością na działanie temperatury ciekłego metalu.

bentonit specjal

Bentonit Specjal

bentonit sn

Bentonit Specjal PLUS

Bentonity dla rolnictwa

Bentonity dla rolnictwa to nieaktywowane czyste bentonity wapniowe, charakteryzujące się wysoką zawartością montmorylonitu, niską zawartością metali ciężkich, wysoką wodochłonnością oraz sorpcyjnością.

bentonit sn

Bentonit SN

bentonit snd

Bentonit SND