Bentonit Specjal PLUS

bentonit special

Bentonit Specjal PLUS jest hybrydowym bentonitem odlewniczym opracowanym na bazie dwóch surowców. Proporcje dobrano tak aby wydobyć najlepsze cechy obu bentonitów umożliwiając ich wzajemne uzupełnianie się. Jest to bentonit wzbogacony kationem sodu (tj. aktywowany). Stosowany jest w odlewnictwie jako lepiszcze do odlewniczych mas formierskich oraz rdzeniowych. Przeznaczony jest do automatycznych linii formierskich i formierek. Powszechnie używa się go do odlewania żeliwa, staliwa i metali niezależnych.

Zalety stosowania aktywowanego Bentonitu Specjal PLUS:

  • większa wytrzymałość masy formierskiej na ściskanie i zrywanie,
  • ustabilizowanie/wzrost gliny aktywnej w masie,
  • lepsza odporność na działanie wysokiej temperatury (żaroodporność),
  • większy współczynnik pęcznienia, tj. uwodnienie bentonitu,
  • stabilizacja zapotrzebowania masy na wodę,
  • spadek zużycia bentonitu ok. 10 % w porównaniu do zużycia bentonitu Specjal,
  • lepsza płynność masy formierskiej.
LP Parametr Bentonit Specjal PLUS
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym [MPa], min. 0,085
2 Osypliwość [%], max 5,0
3 Pęcznienie [cm3/2g], min. 17
4 Zawartość węglanów [%], max 5,5
5 Zawartość wody [%],max 13
6 Zawartość montmorylonitu [%],min. 85
7 Przemiał 80% poniżej 0,056mm

Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych doradców technicznych:

Damian Drogosz
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 251
tel. kom. +48 606 497 245

e-mail: damian.drogosz@zebiec.pl

Sylwia Sieczka
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 321
tel. kom. +48 608 665 346

e-mail: sylwia.sieczka@zebiec.pl