Bentonit HR

bentonit hr

Bentonit HR stosowany jest do wytwarzania wysoko wydajnych płuczek na bazie wody. Dlatego zalecany jest do przewiertów horyzontalnych w technologii HDD i mikrotunelingu, może być również stosowany przy wierceniach pionowych. HR produkowany jest z wysokiej jakości bentonitu wzbogaconego specjalnymi dodatkami modyfikującymi, które poprawiają parametry reologiczne wytworzonej płuczki.

Bentonit HR łatwo się miesza i pozwala szybko uzyskać maksymalną lepkość. Dlatego już niskie stężenie Bentonitu HR gwarantuje wysoką wytrzymałość strukturalną, lepkość pozorną i granicę płynięcia. Płuczka na bazie Bentonitu HR doskonale oczyszcza otwór ze zwiercin i podczas przerw w krążeniu płuczki utrzymuje zwierciny w stanie zawieszenia. Do płuczki można zastosować dodatki polimerów, które zwiększą jej właściwości smarne i poprawią stabilizację otworów.

Własności płuczki wytworzonej z Bentonitu HR są zgodne z dokumentem American Petroleum Institute „Standard Field Procedure for Testing drilling Fluids” API, RP 13A.

L.p. Parametr Bentonit HR
1. Lepkość pozorna [mPas] min. 22,5
2. Lepkość plastyczna [mPas] min. 11
3. Wytrzymałość strukturalna I [funt/100stóp2] min. 5
4. Wytrzymałość strukturalna II [funt/100stóp2] min. 15
5. Objętość filtratu [cm3] poniżej 15
6. Osad filtracyjny [mm] poniżej 2
7. Zawartość wody [%] max. 10
8. Zawartość ziarna na sicie 0,075mm [%] max. 4

* parametry przy zawiesinie Bentonitu HR w wodzie 3% (30kg/m3)

Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Anna Glina
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 504
tel. +48 696 091 887
e-mail: anna.glina@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów

tel. +48 41 27 67 416
tel. +48 784 697 119
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl

Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 41 27 67 516
tel. +48 696 091 886
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl