System Zarządzania

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu S.A. to symbol nowoczesności, wiarygodności i odpowiedzialności środowiskowej. Naszym celem jest nie tylko dostarczanie produktów najwyższej jakości, lecz także budowanie trwałych i partnerskich relacji z klientami. W każdym aspekcie naszej działalności staramy się wprowadzać zrównoważone rozwiązania, realizując koncepcję ECO.

Mając świadomość wagi skutecznego funkcjonowania Zarządzania Zgodnością w prowadzonej działalności Spółki proces wdrażania i przestrzegania tych zasad jest priorytetem.

Nasze podstawowe wartości:

 • poszanowanie praw człowieka i partnerstwo
 • odpowiedzialność
 • przejrzystość

Wśród wypracowanych uregulowań z zakresu Zarządzania Zgodnością znajdą Państwo:

 • Zasady zgłaszania naruszeń prawa
 • Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych
 • Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom ZGM „Zębiec” S.A.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów

Spółka ZGM Zębiec S.A. wdrożyła efektywny system sygnalizowania o wszelkich potencjalnych nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem i działaniem firmy (ang. Whistleblowing). Dzięki temu prowadzi działalność zgodnie z:

 • powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 • najwyższymi standardami etycznymi
 • najlepszymi praktykami biznesowymi

Kodeks Etycznego Postępowania

Głównym celem funkcjonowania Kodeksu Etycznego Postępowania w ZGM „Zębiec” S.A. jest, wynikające z potrzeby budowania kultury etycznej, promowanie właściwych postaw oraz zasad zachowywania się podczas wykonywania pracy. Intencją Kodeksu jest ułatwienie wszystkim pracownikom oraz podmiotom współpracującym:

 • kształtowanie postaw
 • dokonywanie właściwych wyborów poprzez wskazanie wzorców i norm etycznych obowiązujących w Spółce

Kodeks zawiera przyjęte w Spółce standardy postępowania, stanowi wytyczne w relacjach ze:

 • współpracownikami
 • klientami
 • dostawcami
 • konkurencją
 • otoczeniem społecznym
 • środowiskiem naturalnym