Mieszanki bentonitowe ACTIVE ECO

Mieszanki bentonitowo-kormixowe

Mieszanka ACTIVE ECO składa się z wyselekcjonowanego surowca bentonitowego SPECJAL oraz ekologicznego nośnika węgla błyszczącego. Dedykowana dla branży odlewniczej do sporządzania mas formierskich dla odlewów żeliwnych o wysokich wymaganiach jakościowych.

Zalety stosowania:

  • ogranicza emisję lotnych związków organicznych (LZO) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i węglowodorów benzolowych (BTEX);
  • wpływa korzystnie na jakość powierzchni wykonywanych odlewów;
  • pozwala uzyskać gładką powierzchnię wolną od przypaleń;
  • poprawia płynność masy formierskiej oraz jej zagęszczalność;
  • ogranicza penetrację metalu w głąb formy, a także usprawni proces wybijania odlewów.

Obecnie w ofercie ZGM Zębiec SA znajdują się trzy rodzaje mieszanek bentonitowych o następujących parametrach technicznych:

L.p. Parametr 75 77 80
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym R [N/cm2], min. 6,70 6,80 6,90
2 Osypliwość S [%], max 5,00 5,00 5,00
3 Wskaźnik pęcznienia Wp [cm3/2g], min. 15 15 17
4 Zawartość montmorylonitu w bentonicie S surowym [%] min. 75 75 75
5 Zawartość wody [%] 8-13 8-13 8-13
6 Straty prażenia [%] 26-30 24-28 22-26
7 Przemiał 80% poniżej 0,056mm

Mieszanki bentonitowe ACTIVE PLUS ECO

Mieszanki bentonitowo-kormixowe

Mieszanka ACTIVE PLUS ECO składa się z wyselekcjonowanego hybrydowego surowca bentonitowego SPECJAL PLUS oraz ekologicznego nośnika węgla błyszczącego. Dedykowana dla branży odlewniczej do sporządzania mas formierskich dla odlewów żeliwnych o wysokich wymaganiach jakościowych.

Zalety stosowania:

  • ogranicza emisję lotnych związków organicznych (LZO) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i węglowodorów benzolowych (BTEX);
  • korzystnie wpłynie na jakość powierzchni wykonywanych odlewów;
  • pozwala uzyskać gładką powierzchnię wolną od przypaleń;
  • poprawi płynność masy formierskiej oraz jej zagęszczalność;
  • ograniczy penetrację metalu w głąb formy, a także usprawni proces wybijania odlewów

Obecnie w ofercie ZGM Zębiec SA znajdują się trzy rodzaje mieszanek bentonitowych o następujących parametrach technicznych:

L.p. Parametr 75 77 80
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym R [N/cm2], min. 7,20 7,30 7,40
2 Osypliwość S [%], max 5,00 5,00 5,00
3 Wskaźnik pęcznienia Wp [cm3/2g], min. 15 15 17
4 Zawartość montmorylonitu w bentonicie S surowym [%] min. 85 85 85
5 Zawartość wody [%] 8-13 8-13 8-13
6 Straty prażenia [%] 26-30 24-28 22-26
7 Przemiał 80% poniżej 0,056mm

W ofercie naszej firmy posiadamy również perlit ekspandowany, bentonit i piaski powleczone żywicą

Sposób pakowania

Worki 42±2,5 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Doradztwo techniczne:

Sylwia Sieczka
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 608 665 346
e-mail: sylwia.sieczka@zebiec.pl

Bartłomiej Mróz
Menager Produktu

tel. +48 602 523 520
e-mail: bartlomiej.mroz@zebiec.pl

Warunki sprzedaży:

Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów

tel. +48 784 697 119
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl

Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu

tel. +48 696 091 886
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl