Informacje dla Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 Statutu Spółki oraz art. 399 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa na dzień 30.12.2020 r. na godzinę 1000.

Pełna treść ogłoszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 Statutu Spółki oraz art. 399 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa na dzień 09.11.2020 r. na godzinę 1000.

Pełna treść ogłoszenia

Zmiany dotyczące funkcjonowania spółki

W związku z wprowadzoną w dniu 1 stycznia 2020 r. nowelizacją kodeksu spółek handlowych, wprowadzającą istotne zmiany dotyczące funkcjonowania spółek akcyjnych, od dnia 1 marca 2021 r. obowiązywać będzie zasada tzw. dematerializacji akcji przysługujących akcjonariuszom we wszystkich spółkach akcyjnych, także w ZGM „Zębiec” S.A.

Pełna treść ogłoszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 Statutu Spółki oraz art. 399 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Ida Management Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa na dzień 27.08.2020 r. na godzinę 1000.

Pełna treść ogłoszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 Statutu Spółki oraz art. 399 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Ida Managment sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa na dzień 22.06.2020 r. na godzine 1000.

Pełna treść ogłoszenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu, 27-200 Starachowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049427, zwołuje na podstawie § 24 Statutu Spółki oraz art. 399 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Zakładów Górniczo-Metalowych „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna na dzień 26.03.2020 r. na godzine 1000.

Pełna treść ogłoszenia

Uchwałą nr 6/2020

W związku z Uchwałą nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie podziału zysku, Zarząd ZGM „Zębiec” S.A. informuje, iż zysk netto uzyskany w 2019 r. został przeznaczony na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy ZGM „Zębiec” S.A.. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią załączonej informacji.

Pliki do pobrania: