Podajnik ślimakowy nie podaje węgla

Podajnik ślimakowy nie podaje węgla

Możliwa przyczyna

  • zablokowany ślimak podajnika,
  • zarwane zawleczki,
  • uszkodzony kondensator rozruchowy (proces upłynnienia),
  • brak paliwa w zbiorniku.

Co należy wykonać?

  • usunąć materiał lub przedmiot blokujący,
  • zmienić zawleczki,
  • wymienić kondensator,
  • uzupełnić paliwo.