Dymienie z drzwiczek lub kosza zasypowego

Dymienie z drzwiczek lub kosza zasypowego

Możliwa przyczyna:

  • niedrożny komin lub kanały w kotle,
  • mały przekrój komina,
  • niewłaściwe uszczelnienie przyłącza kotła,
  • brak kanału nawiewowego do kotłowni,
  • nieszczelne zamknięcie drzwiczek.

Co należy wykonać?

  • wyczyścić komin i kocioł,
  • uszczelnić przyłącze kotła kitem lub silikonem wysokotemperaturowym,
  • wykonać kanał nawiewowy wg. instrukcji,
  • wymienić sznur uszczelniający,
  • wyregulować zawiasy drzwiczek (niektóre modele).