Nie można uzyskać wysokiej temperatury

Nie można uzyskać wysokiej temperatury

Możliwa przyczyna

  • zanieczyszczony kocioł lub komin,
  • mały przekrój komina,
  • mała wartość opałowa paliwa,
  • zbyt duży odbiór ciepła przez instalację,
  • brak kanału nawiewowego do kotłowni.

Co należy wykonać ?

  • wyczyścić komin i kocioł,
  • sprawdzić wg. instrukcji,
  • zmienić paliwo,
  • sprawdzić dobór kotła do instalacji,
  • wykonać kanał nawiewowy wg. instrukcji.