Zarastanie kotła smolistymi osadami smoły przechodzącymi w ogniska korozji

Zarastanie kotła smolistymi osadami smoły przechodzącymi w ogniska korozji

Możliwa przyczyna

  • niewłaściwa eksploatacja kotła,
  • przewymiarowany kocioł,
  • złej jakości paliwo.

Co należy wykonać?

  • podnieść temperaturę na kotle powyżej 60°C (zastosować zawór mieszający),
  • dobrać właściwy kocioł zgodnie z zapotrzebowaniem budynku,
  • zmienić paliwo.