Program Czyste powietrze wciąż ewoluuje, aby w bardziej przystępny sposób docierać do coraz większej liczby osób. I tym samym realnie wpływać na poprawę jakości powietrza w Polsce.

Jakie nowości pojawiły się w Programie?

1. Łatwiejsza kwalifikacja „zielonych” urządzeń i materiałów

Dotychczasowa baza danych urządzeń grzewczych zostanie rozszerzona. W taki sposób aby ułatwić wnioskodawcom „Czystego Powietrza” wybór urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie. Zgłoszone do Programu urządzenia (zarejestrowane), po weryfikacji, zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie uszeregowane w sposób losowy (nie na zasadzie rankingu) podzielone na pięć grup:

  • Kotły na paliwa stałe
  • Kotły gazowe kondensacyjne i olejowe
  • Kolektory słoneczne
  • Panele fotowoltaiczne
  • Pompy ciepła

2. Rozbudowa „zielonej” listy (ZUM) o nowe elementy

Katalog ZUM zostanie rozszerzony o nowe elementy takie jak: materiały izolacyjne, stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne i garażowe. Które znajdą się na „zielonej” liście obok już znajdujących się na niej urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

3. Uruchomienie ogólnopolskiej infolinii

Od 3 sierpnia 2020 roku uruchomiona została ogólnopolska infolinia dla osób, które potrzebują pomocy przy składaniu wniosków lub chcą uzyskać więcej informacji na temat programu. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600 pod numerem telefonu 22 340 40 80.

4. Pomoc on-line

Pomoc on-line dostępna będzie od września tego roku do końca realizacji programu. Skierowana będzie nie tylko dla wnioskodawców, ale także dla instytucji obsługujących program „Czyste powietrze”.

Więcej informacji na stronie:
https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1625,w-programie-czyste-powietrze-bedzie-latwiej-kwalifikowac-zielone-urzadzenia-i-materialy.html


Zobacz artykuł: Dotacja na wymianę pieca