Bentonity budowlane

Bentonity budowlane produkowane są w oparciu o specjalną odmianę bentonitu wapniowego. Ponieważ zawiera on dużą zawartość montmorylonitu, który jest aktywowany jonami sodowymi. To sprawia, że bentonit ma doskonałe parametry reologiczne i właściwości pęczniejące. Pod wpływem wody zwiększa swoją objętość nawet kilkakrotnie (od 5 do 20 razy). Dzięki temu jest szeroko stosowany w wyrobach dla budownictwa, głównie w konstrukcjach uszczelniających.

Bentonity budowlane wykorzystywane są do produkcji:

 • dyspersyjnych mas asfaltowych,
 • płuczek wiertniczych (zawiesin) przy wykopach wąskoprzestrzennych, aby ustabilizować ściany wykopu,
 • mieszanek bentonitowo-cementowych używanych w geoinżynierii do przeprowadzania zabiegów iniekcyjnych, różnego rodzaju uszczelnień, przesłon przeciwfiltracyjnych,
 • mat bentonitowych.
bentonit specjal 45

Bentonit
Specjal 45

bentonit gm

Bentonit MS

bentonit gm

Bentonit GM

bentonit s11

Bentonit S11

bentonit izol

Bentonit IZOL

bentonit g

Bentonit G

bentonit granulat bentonitowy

Granulat Bentonitowy

bentonit sn

Bentonit SN

Bentonity wiertnicze

Bentonity wiertnicze produkowane są w oparciu o specjalną odmianę modyfikowanego bentonitu. Tak dobrana mieszanka pozwala na wytwarzanie zawiesiny o odpowiednich parametrach reologicznych określonych w normach American Petroleum Institute. Płuczka z bentonitem ma dobre właściwości smarne i cechuje się wysoką zdolnością do wynoszenia urobku bez względu na panujące warunki geologiczne.

Płuczka jest jednym z ważniejszych elementów podczas wykonywania otworów – źle dobrana może spowodować wiele komplikacji podczas wiercenia, a w efekcie zwiększenie kosztów.

Zadanie płuczki wiertniczej:

 • oczyszcza dno otworu oraz transportuje zwierciny,
 • równoważy ciśnienie górotworu,
 • utrzymuje zwierciny w stanie zawieszenia podczas przerw w krążeniu płuczki wiertniczej,
 • umożliwia łatwe oczyszczenie płuczki,
 • chłodzi oraz smaruje przewód wiertniczy,
 • stabilizuje ściany otworu wiertniczego,
 • minimalizuje szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.
bentopol

Bentopol

bentonit ht

Bentonit HT

bentonit ht

Bentonit HT Extra

bentonit hr

Bentonit HR

Bentonity odlewnicze

bentonit specjal

Bentonit Specjal