Bentonit HT

bentonit ht

Bentonit HT stosowany jest jako składnik płuczek wiertniczych na bazie wody. Dlatego doskonale nadaje się do wierceń otworów naftowych, hydrogeologicznych, surowcowych, geofizycznych i geologiczno-inżynierskich. HT wytwarzany jest z odpowiednio zmodyfikowanego bentonitu sodowego.

Materiał do produkcji Bentonitu HT charakteryzuje się dużą zawartością montmorylonitu. Ponadto poddawany jest głębszej i pełniejszej wymianie jonowej, co pozwala osiągnąć bardzo dobre parametry reologiczne. Płuczki wytwarzane z Bentonitu HT zapewniają prawidłowe oczyszczanie dna otworu. Dlatego pomagają w transporcie zwiercin, utrzymują je w stanie zawieszenia podczas przerw w krążeniu płuczki oraz stabilizują ściany otworu wiertniczego. Dodatek Bentonitu HT poprawia również własności smarne płuczki.

L.p. Parametr Bentonit HT
1. Lepkość plastyczna [mPas] 9 – 11
2. Lepkość pozorna [mPas] min. 30
3. Filtracja [cm3] max. 15
4. Zawartość wody [%] max. 10
5. Zawartość ziarna na sicie 0,075mm [%] max. 4

* Powyższe własności są zgodne z dokumentem American Petroleum Institute „Standard Field Procedure for Testing Dribling Fluids” API, RP 13A

Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszego doradcy technicznego:

Anna Glina
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 504

e-mail: anna.glina@zebiec.pl