Bentonit SN

bentonit sn

Bentonit SN ma uniwersalne zastosowanie i sprawdza się w wielu branżach. Stosowany jest jako dodatek do pasz dla zwierząt, przy produkcji betonów, tynków, farb i lakierów, w przemyśle spożywczym i farmakologicznym oraz w branży kanalizacyjnej do oczyszczania ścieków.

L.p. Parametr Bentonit SN Nieaktywowany
1. Pęcznienie [cm3/2g], max. 8,0
2. Zawartość węglanów [%], max. 1,5
3. Zawartość wody [%], max. 12
4. Zawartość montmorylonitu [%], min. 65
5. Przemiał 80% poniżej 0,056mm

Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszego doradcy technicznego:

Anna Glina
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 504

e-mail: anna.glina@zebiec.pl