Bentonit Specjal 45

bentonit special 45

Bentonit Specjal 45 stosowany jest w budownictwie jako składnik cieczy stabilizujących do ścian szczelinowych. Do produkcji Special 45 używany jest wysokiej jakości bentonit z dużą zawartością montmorylonitu.

Płuczki wytworzone z Bentonitu Specjal 45 posiadają doskonałe właściwości reologiczne oraz tiksotropowe. Co przekłada się na bardzo dobrą stabilizację ścian wykopów. Dzięki dużej tiksotropii utrzymują ziarna gruntu w stanie zawieszenia, a sama ściana wykopu jest wzmocniona.

Parametry reologiczne mogą być modyfikowane przez zmianę stężenia bentonitu w płuczce. Dzięki czemu Bentonit Specjal 45 jest wygodny w stosowaniu i można dostosować jego koncentrację do warunków gruntowo-wodnych.

L.p. Parametr Zawiesina Bentonit Specjal 45 po 4h
1 Gęstość [g/cm3] Poniżej 1,10
2 Lepkość Marsha [s] 32 – 50
3 Objętość filtratu [ml] Poniżej 30
4 Wartość pH 8 – 11
5 Osad filtracyjny [mm] Poniżej 3

Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszego doradcy technicznego:

Anna Glina
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 504

e-mail: anna.glina@zebiec.pl