Bentonit Specjal

bentonit special

Bentonit Specjal jest bentonitem odlewniczym wzbogaconym kationem sodu (tj. aktywowany), co znacząco poprawia jego właściwości użytkowe. Stosowany jest w odlewnictwie jako lepiszcze do odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych.

Zalety stosowania aktywowanego Bentonitu Specjal:

  • większa wytrzymałość masy formierskiej na ściskanie i zrywanie,
  • lepsza odporność na działanie wysokiej temperatury (żaroodporność),
  • większy współczynnik pęcznienia, tj. uwodnienie bentonitu,
  • lepsza płynność masy formierskiej.

Zastosowanie:
Bentonit Specjal przeznaczony jest do automatycznych linii formierskich i formierek. Powszechnie używa się go do odlewania żeliwa, staliwa i metali niezależnych.

LP Parametr Bentonit Specjal
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym [MPa], min. 0,075
2 Osypliwość [%], max 5,0
3 Pęcznienie [cm3/2g], min. 17
4 Zawartość węglanów [%], max 5,0
5 Zawartość wody [%],max 13
6 Zawartość montmorylonitu [%],min. 75
7 Przemiał 80% poniżej 0,056mm
bentonit specjal

Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych doradców technicznych:

Damian Drogosz
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 251
tel. kom. +48 606 497 245

e-mail: damian.drogosz@zebiec.pl

Sylwia Sieczka
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 321
tel. kom. +48 608 665 346

e-mail: sylwia.sieczka@zebiec.pl