Bentonit Specjal

bentonit special

Bentonit używany jest do wyrobu syntetycznych mas formierskich stosowanych w odlewnictwie do wykonywania form nieutwardzonych (wilgotnych). Zastosowanie bentonitu Specjal pozwala uzyskać wysoką jakość masy formierskiej. Istotnymi zaletami z zastosowania mas z bentonitem jest możliwość zalewania wilgotnych form bez konieczności wcześniejszego suszenia oraz możliwość ich wielokrotnego użycia.

Bentonit to materiał składający się w większości z minerałów smektytowych, zazwyczaj montmorillonitów, o szczególnych właściwościach pęcznienia i pochłaniania wody. Jako część lepiszcza odlewniczego nadaje masie odpowiednie parametry i pod względem jakościowym pozwala uzyskać bardzo dobre odlewy. Charakteryzuje się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi i wysoką odpornością na działanie temperatury ciekłego metalu.

Jako bentonitu odlewniczego używa się Bentonitu Specjal, który wzbogacany kationem sodu (tj. aktywowany), co znacząco poprawia jego właściwości użytkowe.

Zalety stosowania aktywowanego Bentonitu Specjal:

  • większa wytrzymałość masy formierskiej na ściskanie i zrywanie,
  • lepsza odporność na działanie wysokiej temperatury (żaroodporność),
  • większy współczynnik pęcznienia, tj. uwodnienie bentonitu,
  • lepsza płynność masy formierskiej.

Zastosowanie:
Bentonit Specjal przeznaczony jest do automatycznych linii formierskich i formierek. Powszechnie używa się go do odlewania żeliwa, staliwa i metali niezależnych.

LP Parametr Bentonit Specjal
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym [MPa], min. 0,075
2 Osypliwość [%], max 5,0
3 Pęcznienie [cm3/2g], min. 17
4 Zawartość węglanów [%], max 5,0
5 Zawartość wody [%],max 13
6 Zawartość montmorylonitu [%],min. 75
7 Przemiał 80% poniżej 0,056mm
bentonit specjal

Sposób pakowania

Worki papierowe po ok. 45 kg. układane na palecie euro 800×1200 mm Big Bagi po ok. 1 Mg Luzem w autocysternach Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych doradców technicznych:

Damian Drogosz
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 251
tel. kom. +48 606 497 245

e-mail: damian.drogosz@zebiec.pl

Sylwia Sieczka
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 321
tel. kom. +48 608 665 346

e-mail: sylwia.sieczka@zebiec.pl