Bentonit IZOL

bentonit izol

Bentonit IZOL stosowany jest przy produkcji dyspersyjnych mas asfaltowych do hydroizolacji. Zaletą hydroizolacji bentonitowych jest zdolność do samouszczelniania się – w przypadku wystąpienia miejscowych przebić, miejsce to uszczelnia się samoczynnie.

L.p. Parametr Bentonit IZOL
1. Oznaczenie wskaźnika Fann 600* 30 – 140
2. Pęcznienie [cm3/2g] min. 12
3. Zawartość wody [%], max 12
4. Przemiał 80% poniżej 0,056 mm

*Oznaczenie w zawiesinie 15%

Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm Big Bagi po ok. 1000 kg Luzem w cysternach samochodowych Inne opakowania po uzgodnieniu

Doradztwo

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszego doradcy technicznego:

Anna Glina
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju

tel. +48 41 27 67 504

e-mail: anna.glina@zebiec.pl