Uchwały antysmogowe świętokrzyskie

Uchwała nr. XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 29 czerwca 2020 roku wyznacza następujące terminy:

  • Od dnia 1 lipca 2021 r. – zakaz palenia: mułem i flotami węglowymi, węglem brunatnym i kamiennym o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz paliwami zawierającymi biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
  • Od dnia 1 lipca 2023 r. – zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012).
  • Od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania kotłów spełniających 3 i 4 klasę.
  • Od 1 lipca 2026 r. – wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu.
  • Od 1 lipca 2026 r. – nie wolno użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej*.

*nie dotyczy kotłów i kominków już eksploatowanych spełniających wymagania ekoprojektu (mogą one być eksploatowane do końca swojej żywotności)

czyste powietrze uchwały antysmogowe

Ważne informacje:
Przepisy dotyczą każdego, kto eksploatuje instalację – nie trzeba być jej właścicielem, a jedynie użytkownikiem, aby być zobowiązany do przestrzegania powyższych przepisów.
Uchwała dotyczy instalacji przeznaczonych do spalania paliw stałych – oprócz kotłów również: piecokuchni, pieców kaflowych, pieców typu „koza”, kominków.
Uchwała nie wprowadza ograniczeń i nowych obowiązków dla mieszkańców korzystających z sieci ciepłowniczych, ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego i pomp ciepła.

Co grozi na niedostosowanie się do uchwały „antysmogowej”?
Sankcje zostały określone w art. 334 Prawa ochrony środowiska: „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.
Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł., przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.
Zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Ekologiczne kotły co

Kotły na pellet

Kotły na pellet 5 klasy z certyfikatem ecodesign

Na kotły co z oferty firmy Zębiec można otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca na nowoczesne źródło ciepła dla domu.
Ekologiczne kotły na pellet kwalifikują się do programu Czyste Powietrze.

rubin kocioł na pellet

RUBIN

W pełni automatyczny kocioł na pellet o mocy 11-21kW.

DIAMENT

W pełni automatyczny kocioł na pellet o zakresie mocy 10kW.

agat kocioł na pellet

AGAT

W pełni automatyczny kocioł na pellet o zakresie mocy 10-20kW.

Kotły na węgiel i ekogroszek

Kotły na węgiel 5 klasy z certyfikatem ecodesign

Kotły co na węgiel lub ekogroszek firmy Zębiec to legendarna solidność i długowieczność. Wysoka sprawność i efektywność spalania przy niskim zużyciu paliwa.

wenus-eco kocioł na węgiel

WENUS ECO

Kocioł zasypowy na węgiel kamienny o zakresie mocy 11-21kW.
koral Ekologiczny kocioł na ekogroszek

KORAL

Ekologiczny kocioł na ekogroszek o zakresie mocy 12-24kW.