Uchwały antysmogowe pomorskie

W województwie pomorskim obowiązują trzy uchwały antysmogowe.

OBSZAR GMINY MIASTA SOPOTU
Uchwała nr 236/XIX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. na obszarze Gminy Miasta Sopotu wyznacza następujące terminy:

  • Od 1 stycznia 2024 w Sopocie obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem

Wyjątek:
można używać kominków na drewno, które spełniają wymogi dyrektywy Ecodesign i nie stanowią podstawowego źródła ciepła w lokalu.

czyste powietrze uchwały antysmogowe

OBSZAR MIAST Z WYŁĄCZENIEM GMINY MIASTA SOPOTU
Uchwała nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. na obszarze miast województwa pomorskiego z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu wyznacza następujące terminy:

  • do 1 września 2024 podlegają wymianie kotły i kominki niespełniające wymogów emisyjnych na poziomie klasy 3. normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadających tabliczki znamionowej
  • do 1 września 2026 podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
  • do 1 września 2035 podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012.

Ważne:
Po w/w terminach budynki pozostające w zasięgu sieci gazowej lub ciepłowniczej – wymóg podłączenia się do tejże sieci.
Nowopowstające budynki (oddane do eksploatacji po dniu wejścia uchwały w życie), które znajdują się w zasięgu sieci gazowej lub ciepłowniczej – wymóg podłączenia się do tejże sieci od razu. Budynki bez dostępu do w/w sieci mogą zainstalować kotły na węgiel/pellet/drewno spełniające wymogi dyrektywy Ecodesign. Gdyby po tym czasie doprowadzono do nich sieć gazową/ciepłowniczą, mają 15 lat na przyłączenie się do tejże sieci.
Dopuszczone są kominki spełniające wymogi dyrektywy Ecodesign jako dodatkowe źródła ciepła również tam gdzie jest dostępna sieć gazowa/ciepłownicza pod warunkiem: „eksploatacja urządzenia nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących.”

OBSZARY WIEJSKIE
Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast wyznacza następujące terminy.

  • do 1 września 2024 podlegają wymianie kotły i kominki niespełniające wymogów emisyjnych na poziomie klasy 3. normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadające tabliczki znamionowej.
  • do 1 września 2026 podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
  • do 1 września 2035 podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012.

Po w/w terminach budynki pozostające w zasięgu sieci ciepłowniczej – muszą przyłączyć się do tejże sieci. Nowopowstające budynki (oddane do eksploatacji po dniu wejścia uchwały w życie), które znajdują się w zasięgu sieci ciepłowniczej – wymóg podłączenia się do tejże sieci od razu. Budynki bez dostępu do sieci ciepłowniczej mogą zainstalować kotły na węgiel/pellet/drewno spełniające wymogi dyrektywy Ecodesign. Gdyby po tym czasie doprowadzono do nich sieć ciepłowniczą, mają 15 lat na przyłączenie się do tejże sieci.
Uchwała wprowadza przymus podłączenia do sieci ciepłowniczej. W odróżnieniu od uchwały „miejskiej”, nie ma przymusu podłączenia się do sieci gazowej.

Dopuszczone są kominki spełniające wymogi dyrektywy Ecodesign jako dodatkowe źródła ciepła również tam gdzie jest sieć ciepłownicza – ale pod jednym warunkiem: „eksploatacja urządzenia nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących.”

Co grozi na niedostosowanie się do uchwały „antysmogowej”?
Sankcje zostały określone w art. 334 Prawa ochrony środowiska: „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.
Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł., przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.
Zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Ekologiczne kotły co

Kotły na pellet

Kotły na pellet 5 klasy z certyfikatem ecodesign

Na kotły co z oferty firmy Zębiec można otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca na nowoczesne źródło ciepła dla domu.
Ekologiczne kotły na pellet kwalifikują się do programu Czyste Powietrze.

rubin kocioł na pellet

RUBIN

W pełni automatyczny kocioł na pellet o mocy 11-21kW.

DIAMENT

W pełni automatyczny kocioł na pellet o zakresie mocy 10kW.

agat kocioł na pellet

AGAT

W pełni automatyczny kocioł na pellet o zakresie mocy 10-20kW.

Kotły na węgiel i ekogroszek

Kotły na węgiel 5 klasy z certyfikatem ecodesign

Kotły co na węgiel lub ekogroszek firmy Zębiec to legendarna solidność i długowieczność. Wysoka sprawność i efektywność spalania przy niskim zużyciu paliwa.

wenus-eco kocioł na węgiel

WENUS ECO

Kocioł zasypowy na węgiel kamienny o zakresie mocy 11-21kW.
koral Ekologiczny kocioł na ekogroszek

KORAL

Ekologiczny kocioł na ekogroszek o zakresie mocy 12-24kW.