Uchwały antysmogowe małopolskie

W województwie małopolskim obowiązują: Uchwała nr XVIII/243/16; Uchwała nr XXXII/452/17 i Uchwała zmieniająca terminy obowiązywania obostrzeń: Uchwała nr XXXII/452/17, która wyznacza następujące terminy:

  • do 1 maja 2024 podlegają wymianie kotły, które nie spełniają wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 wg. normy PN-EN 303-5:2012
  • do 1 stycznia 2027 podlegają wymianie kotły, które nie spełniają wymagań min. klasy 5 wg. normy PN-EN 303-5:2012.
czyste powietrze uchwały antysmogowe

Co grozi na niedostosowanie się do uchwały „antysmogowej”?
Sankcje zostały określone w art. 334 Prawa ochrony środowiska: „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.
Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł., przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.
Zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Ekologiczne kotły co

Kotły na pellet

Kotły na pellet 5 klasy z certyfikatem ecodesign

Na kotły co z oferty firmy Zębiec można otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca na nowoczesne źródło ciepła dla domu.
Ekologiczne kotły na pellet kwalifikują się do programu Czyste Powietrze.

rubin kocioł na pellet

RUBIN

W pełni automatyczny kocioł na pellet o mocy 11-21kW.

DIAMENT

W pełni automatyczny kocioł na pellet o zakresie mocy 10kW.

agat kocioł na pellet

AGAT

W pełni automatyczny kocioł na pellet o zakresie mocy 10-20kW.

Kotły na węgiel i ekogroszek

Kotły na węgiel 5 klasy z certyfikatem ecodesign

Kotły co na węgiel lub ekogroszek firmy Zębiec to legendarna solidność i długowieczność. Wysoka sprawność i efektywność spalania przy niskim zużyciu paliwa.

wenus-eco kocioł na węgiel

WENUS ECO

Kocioł zasypowy na węgiel kamienny o zakresie mocy 11-21kW.
koral Ekologiczny kocioł na ekogroszek

KORAL

Ekologiczny kocioł na ekogroszek o zakresie mocy 12-24kW.