Uchwały antysmogowe dolnośląskie

W województwie dolnośląskim obowiązują trzy uchwały antysmogowe.

OBSZAR GMINY WROCŁAW
Uchwała nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. na terenie Wrocławia wyznacza następujące terminy:

  • Od 1 lipca 2018 nie można we Wrocławiu w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
  • Od 1 lipca 2024 mieszkańcy Wrocławia będą musieli wymienić kotły i piece niespełniające wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012.
  • Od 1 lipca 2028 nie będzie można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3, 4 i 5. w/w normy.
czyste powietrze uchwały antysmogowe

WYBRANE DOLNOŚLĄSKIE UZDROWISKA
Uchwała nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. na obszarze uzdrowisk wyznacza następujące terminy:

  • Od 1 lipca 2018 nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
  • Od 1 lipca 2024 mieszkańcy dolnośląskich uzdrowisk będą musieli wymienić kotły i piece niespełniające wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012.
  • Od 1 lipca 2028 nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3, 4 i 5. w/w normy.

Granice stref ochrony uzdrowiskowej są ustalane dla każdej miejscowości uzdrowiskowej osobno i potrafią wykraczać poza tę miejscowość. Informacje o strefach ochrony danego uzdrowiska dostępne są na stronach danego Urzędu Gminy.

POZOSTAŁY OBSZAR WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. (z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk) wyznacza następujące terminy:

  • Od 1 lipca 2018 nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
  • Od 1 lipca 2024 mieszkańcy województwa dolnośląskiego będą musieli wymienić kotły i piece niespełniające wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012.
  • Od 1 lipca 2028 nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

Co grozi na niedostosowanie się do uchwały „antysmogowej”?
Sankcje zostały określone w art. 334 Prawa ochrony środowiska: „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.
Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł., przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.
Zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Ekologiczne kotły co

Kotły na pellet

Kotły na pellet 5 klasy z certyfikatem ecodesign

Na kotły co z oferty firmy Zębiec można otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca na nowoczesne źródło ciepła dla domu.
Ekologiczne kotły na pellet kwalifikują się do programu Czyste Powietrze.

rubin kocioł na pellet

RUBIN

W pełni automatyczny kocioł na pellet o mocy 11-21kW.

DIAMENT

W pełni automatyczny kocioł na pellet o zakresie mocy 10kW.

agat kocioł na pellet

AGAT

W pełni automatyczny kocioł na pellet o zakresie mocy 10-20kW.

Kotły na węgiel i ekogroszek

Kotły na węgiel 5 klasy z certyfikatem ecodesign

Kotły co na węgiel lub ekogroszek firmy Zębiec to legendarna solidność i długowieczność. Wysoka sprawność i efektywność spalania przy niskim zużyciu paliwa.

wenus-eco kocioł na węgiel

WENUS ECO

Kocioł zasypowy na węgiel kamienny o zakresie mocy 11-21kW.
koral Ekologiczny kocioł na ekogroszek

KORAL

Ekologiczny kocioł na ekogroszek o zakresie mocy 12-24kW.