W dniach 19-20 października 2017 roku w Hotelu Grafit koło Kielc odbyła się kolejna edycja konferencji branży przeróbczej ZGM „Zębiec” S.A. W tym roku było to wydarzenie wyjątkowe, po raz pierwszy pod szyldem nowej marki Zębiec Minerals.

Konferencja podzielona została na trzy części merytoryczne. Pierwsza część poświęcona została Zębiec Minerals, dotyczyła aktualnych działań, nowych inwestycji, planów i rozwoju marki. O ogólnym rozwoju firmy na przestrzeni lat, planach inwestycyjnych, ofercie produktowej opowiadał Prezes Zarządu ZGM „Zębiec” S.A. Robert Tkaczuk. Natomiast wystąpienie specjalistów Zębiec Minerals ds. Rozwoju i Wdrożeń Aleksandry Moskwy oraz Damiana Drogosza dotyczyło specyfiki produktów branży przeróbczej, planów wzbogacenia oferty, możliwości rozbudowy zaplecza technologicznego oraz podjętych projektów unijnych.

Kolejna część spotkania rozpoczęła się od wystąpień Prelegentów z firmy Perlit-92 Palhaza. Przedstawiciele naszego czołowego dostawcy perlitu Panowie Géza Farkas, Péter Hacskó i Ferenc Ürögdi opowiadali o sposobie wydobywania surowca, zastosowań i rozbudowie parku maszynowego. Następnie głos zabrał Przedstawiciel firmy Grudzen Las Pan Mariusz Nogala przedstawiając firmę i wieloletnią współpracę z Zębiec Minerals. Tę część Konferencji zakończyło wystąpienie Przedstawiciela zaprzyjaźnionej firmy EGM S.A. Pani Lidii Kruk, która omówiła alternatywne sposoby wykorzystania produktów znajdujących się w ofercie Zębiec Minerals.

Część trzecia konferencji przeznaczona była wystąpieniom naukowym w zakresie odlewnictwa. Dr inż. Jadwiga Kamińska z Instytutu Odlewnictwa z Krakowa przedstawiła niezwykle interesującą prezentację na temat nowych zastosowań piasku powlekanego żywicą. Konferencję zakończyło wystąpienie szanowanego i doświadczonego Profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. nadz. dr hab. inż. Jerzego Zycha, który przedstawił szczegółowo temat dotyczący mas bentonitowych.

Wszystkie wystąpienia Prelegentów przyjęte zostały z wielkim zaciekawieniem ze strony Gości i stały się podstawą do dalszych rozmów, dyskusji, wymiany informacji i doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Konferencji za obecność, żywą dyskusję, miłą atmosferę.

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Konferencji Zębiec Minerals za rok.

zębiec konferencja
zębiec konferencja
zębiec konferencja
zębiec konferencja
zębiec konferencja
zębiec konferencja
zębiec konferencja