TOPTEN Kocioł na pellet – kocioł na biopaliwa

Miło nam poinformować, że kocioł AGAT 20kW został wyróżniony w konkursie „TOPTEN Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2021”. Został ujęty na liście TOPTEN najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na biopaliwa stałe roku 2021 . W kategorii kotły z automatycznym zasilaniem stałym biopaliwem o mocy cieplnej do 70 kW.

Konkurs TOPTEN prowadzony jest od 2016 roku przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Polską Izbę Ekologii (PIE). W ramach projektu realizowanego przez FEWE, dofinansowanego ze środków UE. Od tego roku konkurs nie obejmuje urządzeń grzewczych zasilanych węglem – paliwem kopalnym.

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce i za granicą najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych na biomasę. Wybór produktów oparty jest na analizie efektywności energetycznej i ekologicznej (na podstawie standardowych deklaracji, obiektywnych testów i analiz opracowanych przez niezależne instytucje).

Kocioł na biopaliwa firmy ZGM Zębiec S.A. już po raz kolejny został wyróżnionych w konkursie TOPTEN.

Najnowszy kocioł na pellet RUBIN