wenus zębiec kocioł

*Zdjęcie poglądowe

Wenus

Kocioł nieprodukowany

Z uwagi na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, została zaprzestana produkcja tego modelu kotła. Więcej informacji można przeczytać pod adresem: www.zebiec.pl/rozporzadzenie-ministra-finansow-rozwoju/

Nowoczesny kocioł z większym wymiennikiem

Kocioł centralnego ogrzewania Wenus wyróżnia się dużą powierzchnią wymiennika, dzięki czemu energia jest przekazywana jeszcze bardziej efektywnie. Ulepszona konstrukcja lepiej odbiera ciepło i ogranicza jego straty dzięki zastosowaniu dwukrotnego nawrotu spalin oraz optymalnego ułożenia rurowych opłomek. Kotły Wenus z górnym spalaniem są powszechnie montowane w domach jedno i wielorodzinnych, garażach, pawilonach handlowych i w innych budynkach.

Szybkie ogrzanie pomieszczeń

W kotłach Wenus największą wydajność można osiągnąć używając węgla, koksu i drewna. Spalanie następuje stosunkowo szybko, a kocioł już po chwili osiąga dużą moc cieplną. Dodatkowo zastosowana przepustnica powietrza wtórnego poprawia dopalenie paliwa. Natomiast dzięki niskiej stracie ciepła kotły Wenus mają wysoką sprawność cieplną wynoszącą nawet do 82%.

Zautomatyzowana obsługa

Połączenie pracy tradycyjnego kotła z nowoczesnymi rozwiązaniami ułatwia obsługę urządzenia. Konstrukcja kotła Wenus umożliwia montaż zestawu sterującego pracującego w algorytmie PID, dzięki któremu w łatwy sposób można ustawić odpowiednie parametry zapewniające maksymalnie efektywną pracę. Dodatkowo wykorzystanie takiego zestawu sterującego ogranicza obsługę kotła tylko do dosypywania paliwa i usuwania popiołów.

Sprawny załadunek

Powiększona komora umożliwia wygodny załadunek paliwa. Jej duże rozmiary zapewniają dłuższą pracę kotła, ponieważ za jednym razem można uzupełnić więcej paliwa, a w efekcie zostaje wydłużony czas spalania. Kotły Wenus wykonane są z wytrzymałej blachy, która zwiększa ich trwałość i odporność na wysokie temperatury.