jowisz zębiec kocioł

*Zdjęcie poglądowe

Jowisz

Kocioł nieprodukowany

Z uwagi na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, została zaprzestana produkcja tego modelu kotła. Więcej informacji można przeczytać pod adresem: www.zebiec.pl/rozporzadzenie-ministra-finansow-rozwoju/

Uniwersalny kocioł

Kocioł typu Jowisz z górnym obiegiem spalin wyróżnia się wysoką skutecznością przekazania ciepła. Nowoczesne rozwiązania zwiększają jego moc cieplną, dzięki czemu szybko zostaną ogrzane wszystkie pomieszczenia. Kotły Jowisz wybierane są najczęściej do ogrzewania domów, budynków gospodarczych i pawilonów handlowych.

Bardzo duża komora spalania

Kocioł Jowisz przeznaczony jest do spalania drewna oraz węgla kamiennego. Można w nim umieszczać drewno kawałkowe o długości do 550 mm. W łatwy sposób załadujesz paliwo dzięki bardzo dużej komorze spalania, której pojemność to aż 99 dm3 w największym modelu. Sam załadunek jest bezpieczny i wygodny, ponieważ paliwo uzupełniane jest od frontu, a wahadłowa klapka eliminuje ilość spalin wydobywających się na zewnątrz podczas uzupełniania opału.

Prosta i efektywna budowa

Wymiennik z trzykrotnym nawrotem spalin zwiększa skuteczność cieplną – odbiera spalinom ciepło i utrzymuje optymalną temperaturę. Natomiast wzmocniony płaszcz izolacyjny zapobiega utracie cennego ciepła. Ekonomiczne ogrzewanie domu zależy w dużej mierze od doboru właściwych parametrów palenia, które wyregulujesz nastawem przepustnicy powietrza w drzwiczkach popielnikowych lub automatycznie za pomocą miarkownika ciągu.

Trwała konstrukcja

Kocioł Jowisz produkowany jest wyłącznie ze sprawdzonych i wielokrotnie przetestowanych materiałów. Grube atestowane blachy kotłowe zastosowane w korpusie wodnym są wytrzymałe na wysokie temperatury i ciśnienie, przez co zwiększają wytrzymałość kotła. Odpowiednie ocieplenie, w postaci płaszcza izolacyjnego wykonanego z kaset stalowych wyłożonych wełną mineralną, pozwala uzyskać wyższą sprawność, obniżając tym samym koszt ogrzewania domu. Solidna konstrukcja, a także zastosowanie nowoczesnych rozwiązań przekładają się na wieloletnią i bezawaryjną pracę kotła.

Duża komora spalania.

Regulacja procesu spalania za pomocą automatycznego miarkownika* lub ręcznie (* dostępny na życzenie klienta za dopłatą.).

Wysoka sprawność do 82%.

Atestowane blachy kotłowe P265GH.

24 miesiące gwarancji na trwałość i sprawne działanie kotła.

węgiel
drewno paliwo
Węgiel kamienny Drewno
Automatyczne – za pomocą miarkownika spalania.

Ręcznie – za pomocą śruby regulującej położenie przepustnicy w drzwiczkach dolnych.

pdf
pdf
pdf
Instrukcja obsługi – Jowisz Jowisz 14 – etykieta energetyczna Jowisz 20 – etykieta energetyczna

jowisz kocioł

Kocioł Wysokość Szerokość Głębokość A B C Czopuch Komora zasypowa Otwór zasypowy E
D wysokość szerokość głębokość wysokość szerokość
Jowisz 14 1052 475 1028 85 908 1108 Ø159 413 300 563 300 320 208
Jowisz 20 1252 475 1032 85 1105 1308 Ø 159 598 300 563 300 320 254
L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary JOWISZ 14 JOWISZ 20
1 Znamionowa moc cieplna kW 14 20
2 Zakres pracy kW 5÷14 7÷20
3 Pojemność zasypowa komory paleniska dm3 68 99
4 Pojemność wodna kotła dm3 61 82
5 Wymagany ciąg kominowy Pa ³22 ³22
6 Minimalna wysokość komina m 5 5
7 Minimalny przekrój komina cm x cm

Æ cm

20×14

Æ 18

20×14

Æ 18

8 Maksymalne ciśnienie pracy bar 1,5
9 Maksymalna temperatura wody °C 95
10 Sprawność cieplna pracy kotła z mocą nominalną % do 82
11* Stałopalność przy mocy nominalnej h ~3,5 ~4,2
12* Stałopalność przy mocy minimalnej h ~7 ~11
13 Króćce wody wylot/powrót

(gwintowane G 1 ½” )

mm Æ48,3×4 (1 ½ ”)
14 Średnica czopucha mm Æ159 Æ159
15 Masa kotła bez wody kg 290 330
16 Wymiary gabarytowe kotła wysokość mm 1052 1252
szerokość mm 475 475
głębokość z czopuchem mm 1028 1032

* dane orientacyjne zależne od gęstości nasypowej, wartości opałowej, asortymentu, itp.

Kotły typu „Zębiec” Moc cieplna [kW] Powierzchnia pomieszczeń [m2] w zależności od współczynnika przenikania ścian budynku (docieplenia)
U > 1 [W/m2K] U ~ 0,7 [W/m2K] U ~ 0,5 [W/m2K] U ~ 0,3 [W/m2K]
bez docieplenia ~5 cm styropianu ~8 cm styropianu >10 cm styropianu
JOWISZ 14 14 120 140 165 215
JOWISZ 20 20 170 200 235 305

Miarkownik ciągu

Regulator ciągu w kotłach opalanych paliwem stałym, to automatyczne urządzenia termostatyczne przeznaczone są do regulacji temperatury wody w kotle.
Głowica termostatyczna regulatora, pod wpływem wahań temperatury wody w kotle, przy pomocy dźwigni i łańcucha porusza przesłonę, zwiększając lub zmniejszając dopływ powietrza do paleniska.