Od 15 maja 2020 zmieniły się niektóre zasady korzystania z Programu „Czyste Powietrze”. Procedura skorzystania z dofinansowania jest teraz prostsza, a od 10 czerwca 2020 r. wniosek złożymy online.

Bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu.

Na rządowym portalu gov.pl pojawiła się podstrona dedykowana programowi, na której są przedstawione niezbędne informacje.

  1. Wystarczy wejść na: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
  2. Wypełnić wniosek
  3. Dołączyć wymagane załączniki
  4. Podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego

Osoby które nie mają profilu zaufanego powinny zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wypełnić wniosek i złożyć go za pomocą platformy.

Wypełniony wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, należy również dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy.

Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Portalu Beneficjenta WFOŚiGW, mogą złożyć wniosek jedynie w wersji papierowej tak jak dotychczas.

Więcej dowiesz się na stronach:
https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/
http://baza-wiedzy.zebiec.pl/baza-wiedzy/zmiany-w-programie-czyste-powietrze/


Zobacz – Dotacja do wymiany pieca