Program dla Instalatorów

Od 30 września 2021 roku wystartował nasz nowy PROGRAM DLA INSTALATORÓW.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące Programu:

Czas trwania:

od 30 września do 31 grudnia 2021 roku

Zasady:

  • wykonanie instalacji kotła Zębiec przez Instalatora w okresie obowiązywania Programu (w Programie biorą udział kotły zakupione od ZGM Zębiec S.A. między 30 września a 31 grudnia 2021 r.),
  • uzupełnienie formularza instalacji kotła (dane osobowe, numer fabryczny zainstalowanego kotła, wybór nagrody) oraz klauzuli RODO dostępnego w Punkcie Sprzedaży kotłów marki Zębiec,
  • przekazanie formularzy instalacji kotła oraz klauzuli RODO do Doradców Handlowych ZGM Zębiec S.A. (listy oraz klauzulę należy przekazać w formie elektronicznej lub osobiście) do ostatniego dnia każdego miesiąca trwania Programu (nie później niż do dnia 14 stycznia 2022 roku),
  • po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia odbiór wybranej nagrody (wypełnienie potwierdzenia odbioru nagrody).

Nagrody:

  • bezrękawnik z logo Zębiec
  • 3 pack T-shirt polo z logo Zębiec
  • zestaw akcesoriów z logo Zębiec

Każdy Instalator może zainstalować nieograniczoną liczbę kotłów marki Zębiec i za każdą instalację otrzyma wybraną nagrodę (po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie). Nagrody zostaną przekazane do 30 dni od dnia dostarczenia list do Organizatora.

Regulamin Programu dostępny w Punktach Sprzedaży i u Organizatora.

Zachęcamy do udziału!

Więcej informacji:
Marta Wach tel. 602 523 520
Dariusz Dworak tel. 696 091 894
Piotr Jędrzejczak tel. 606 497 247