W dniach 18-19 października 2018 roku w Pałacyku Otrębusy w Otrębusach koło Warszawy odbyła się kolejna edycja corocznej konferencji organizowanej przez ZGM Zębiec S.A. W tym roku tematyka konferencji obejmowała nie tylko branżę odlewniczą (i ogólną branżę minerałów Zębiec Minerals), ale także poruszała tematykę branży metalowej Zębiec. Temat konferencji „Ekologiczny Zębiec” nawiązywał do zachodzących w naszej Spółce zmian pod kątem ekologicznym, a także zmian we wprowadzanych regulacjach prawnych w odniesieniu do ekologicznych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i produktowych.

Podsumowania inwestycji i działań

Konferencja została podzielona na trzy części merytoryczne. Pierwsza część rozpoczęła się od podsumowania inwestycji i działań prowadzonych w naszym Zakładzie zapoczątkowanych w 2017 roku. Przedstawione także zostały plany najbliższych modernizacji i rozwoju Zakładu. Drugim wystąpieniem w tej części była prezentacja na temat kopalni bentonitów w Kremnicy (Kremnicka Banska Spolecnost KBS), którą wygłosił Ing. Peter Majer. Słuchacze dowiedzieli się o samej kopalni, jej zasięgu, sposobie wydobywania surowca, jego składowania i dostępnych złóż.

Naukowe aspekty zastosowania ekologii w odlewniach

Druga część konferencji poświęcona została naukowym aspektom zastosowania ekologii w odlewniach. Tę część rozpoczęło wystąpienie przedstawicielek AGH Wydziału Odlewnictwa, dr hab. Beaty Grabowskiej prof. AGH oraz dr inż. Karoliny Kaczmarskiej, które w zwięzły sposób zaprezentowały nam najbardziej aktualne uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska w aspekcie odlewni. Następnie głos zabrała dr inż. Jadwiga Kamińska z Instytutu Odlewnictwa wskazując słuchaczom konferencji możliwości zagospodarowania odpadów odlewniczych. Ostatnim prelegentem tej części konferencji było wystąpienie dr inż. Janusza Tenety z AGH, który zaprezentował alternatywne rozwiązanie w zastosowaniu fotowoltaiki w bilansie energetycznym odlewni.

Działania ZGM Zębiec S.A

Po przerwie rozpoczęła się trzecia i ostatnia część konferencji na której wskazane zostały konkretne działania ZGM Zębiec S.A. w odniesieniu do ekologicznych zastosowań produktów oraz zmian zachodzących w samych produktach naszej Spółki. Nasi przedstawiciele wskazali w osobnych częściach podzielonych na branżę surowców i branżę metalową ekologiczne rozwiązania. Ostatnią prezentacją konferencji było wystąpienie dr Piotra Ruska z INS Puławy, który w ciekawy sposób przedstawił zakres najbliższych działań Zębiec Minerals w zakresie innowacyjnej technologii produkcji granulatu bentonitowego w powstającym w ZGM Zębiec S.A. Centrum Badawczo-Rozwojowym.

Wszystkie wystąpienia prelegentów przyjęte zostały z wielkim zaciekawieniem ze strony gości. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom konferencji za obecność, żywą dyskusję, miłą atmosferę.

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję konferencji ZGM Zębiec S.A. za rok.