Pragniemy poinformować, że w dniach 27-30 kwietnia 2020r. Spółka ZGM „Zębiec” S.A. pomyślnie przeszła audyt odnowienia certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Który był połączony z certyfikacją w oparciu o nową normę PN-ISO 45001:2018 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, która zastępuje normę PN-N 18001:2004.

Audyt został przeprowadzony przez audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Potwierdzili oni zgodność wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normami:

  • PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością,
  • PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego,
  • PN-ISO 45001:2018 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zakres certyfikacji obejmował:
marketing, projektowanie wyrobów, produkcja, sprzedaż i serwis, piasków powleczonych żywicą, bentonitów i mieszanek, bentonitowych, perlitu ekspandowanego, kotłów c.o., sit, siatek, sprężyn i resorów.

Uzyskany certyfikat potwierdza, że ZGM „Zębiec” S.A. zapewnia wysoką jakość produktów i usług. A co w konsekwencji spełnia wymagania klientów i wszystkich zainteresowanych stron. Przy jednoczesnym realizowaniu działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydany certyfikat ZSZ jest ważny do 18.05.2023 r.

Znakiem certyfikowanego systemu PCBC S.A