Zębiec uzyskał certyfikat GMP+B2 – jest to certyfikat, który pozwala nam na produkcję składników pasz – gwarantuje nie tylko jakość, ale i bezpieczeństwo w produkcji.

Uzyskanie Certyfikatu GMP+ otwiera przed nami nowy rynek – bentonitów i perlitu paszowego.

Certyfikat określa warunki i wymogi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowo produkowanych składników pasz, włącznie z ich przechowywaniem, sprzedażą i transportem.

Posiadanie certyfikatu Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP+) obliguje nas do przestrzegania zasad podczas produkcji naszych wyrobów, ale także do wnikliwej kontroli wszystkich uczestników łańcucha dostaw czyli naszych dostawców oraz przewoźników.

Oficjalna baza GMP+
https://portal.gmpplus.org/cdb/certified-companies/