Dziękujemy wszystkim Pracownikom za Wasz wkład w rozwój firmy.

ZGM Zębiec S.A. doczekał się wspaniałego jubileuszu – istnieje na rynku od 65 lat! Początki powstania Zakładu sięgają XIX wieku, ale właściwy rok powołania Zakładów datuje się na 1954 rok.

Zakłady przez cały ten czas przekształcały się dostosowując ofertę do aktualnych potrzeb rynku, zmieniały się nazwy Zakładu, logo, produkty. Zębiec odnosił sukcesy, a czasem musiał mierzyć się z powstającymi problemami. Jednak zawsze udawało się wyjść z nich obronną ręką, czego świadectwem jest wciąż dobra kondycja Spółki.

Firmę tworzą ludzie, więc wielkie podziękowania kierowane są dla wszystkich byłych i obecnych Pracowników za udział w tworzeniu i rozwoju Zakładu.
Dziękujemy!