Prawa autorskie do serwisu | ZGM Zębiec S.A.

/Prawa autorskie do serwisu | ZGM Zębiec S.A.
Prawa autorskie do serwisu | ZGM Zębiec S.A.2017-06-27T09:40:36+00:00

Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej przysługują:

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
Zębiec
27-200 Starachowice

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Wszelkie prawa zastrzeżone. Linkowanie dozwolone. Kopiowanie, powielanie, przeklejanie tekstu, grafiki, zdjęć i multimediów na inne strony internetowe zabronione. Chcesz coś wykorzystać, przedrukować, zamówić tekst – skontaktuj się marketing@zebiec.pl Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody ZGM Zębiec S.A. z siedzibą w Zębcu jest niedozwolone. Materiały dostępne w niniejszym serwisie mają charakter informacyjny i nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela.

Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy ZGM Zębiec S.A. [www.zebiec.pl] wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które stanowią integralną część całego serwisu. Treść niniejszego serwisu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów.

Pomimo naszych starań informacje zawarte na niniejszej stronie mogą być niewyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne. Biorąc to pod uwagę ZGM Zębiec S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. ZGM Zębiec S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych.

Otrzymując dostęp do serwisu internetowego www.zebiec.pl  i stron z nim zalinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie ZGM Zębiec S.A. [www.zebiec.pl] są wynikiem naszego działania w dobrej wierze i opartego na niej przekonania, że zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, że ZGM Zębiec S.A. dokonał oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości. ZGM Zębiec S.A. zastrzega, że w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez ZGM Zębiec S.A.
Wszelkie nazwy zastrzeżone firm, pojawiających się na stronach i w wiadomościach ZGM Zębiec S.A. zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. ZGM Zębiec S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownicy podejmą na podstawie informacji i usług udostępnianych na stronach www.zebiec.pl oraz za komentarze Użytkowników na forum.

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz ZGM Zębiec S.A. w rozumieniu przepisów prawa. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (“Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994r. (teks jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2006r.nr 90, poz.631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

ZGM Zębiec S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz:
Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą ZGM Zębiec S.A.

Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody ZGM Zębiec S.A.

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.

Uwagi

Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące działania niniejszej strony, prosimy o kontakt z ZGM Zębiec S.A. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez formularz kontaktowy.
ZGM Zębiec S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.